Vatten

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

I Säters kommun har vi tolv vattenverk. Vid alla våra vattenverk använder vi grundvatten för att framställa dricksvatten. På de flesta platser har vi ett grundvatten av god kvalitet som inte behöver behandling innan vattnet levereras ut till fastighetsägarna.

Varje månad tar vi prover på olika platser i kommunen för att kontrollera att vattnet håller den kvalitet som det ska.

Vattenskydd

Vi och vårt samhälle behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller ta bort en förorening vid källan än att försöka rena bort den i efterhand. För att skydda dricksvattnet på både kort och lång sikt finns det vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde syftar till att ge vattentäkten ett skydd mot verksamheter eller åtgärder som kan förorena vattentäkten. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar.

Du som bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver vara extra varsam. Varje vattenskyddsområde har föreskrifter som reglerar till exempel markanvändning och användning av bekämpningsmedel. Det är för att förhindra föroreningar och minska risken för att vattentäkten blir obrukbar som dricksvattentäkt.

Många intressenter berörs när man inrättar ett vattenskyddsområde. Därför är det ofta ett komplicerat arbete. I Säters kommun har vi flera vattentäkter helt utan vattenskyddsföreskrifter. Även våra största vattentäkter saknar fullständigt vattenskydd. Vi jobbar för att upprätta skyddsområden med föreskrifter kring samtliga av kommunens vattentäkter.

Kranvatten eller flaskvatten

I Säter har vi tillgång till gott, rent vatten direkt i kranen dygnet om. Vattnet vi levererar är färskt, lokalproducerat, håller god kvalitet och billigt. Trots det så väljer många att köpa flaskvatten.

Välj kranvatten istället för flaskvatten!

 • Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten.
 • Transporten av en liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.
 • Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen.
 • Kranvatten är alltid färskt, medan flaskvatten kan ha stått i veckor eller månader i lager och transporter.
 • Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverket krav.

På Sveriges geologiska undersökning, SGU:s webbplats finns mer information om bland annat vatten och låga grundvattennivåer.

Tips för att piffa till vårt kranvatten

 • Investera i en kolsyremaskin om du gillar kolsyrabubblor.
 • Tappa upp en tillbringare med vatten och ställ i kylen för att ha kallt vatten under dagen.
 • Smaksätta vattnet med färska, naturliga ingredienser. Pröva med några skivor citron, apelsin, gurka, vattenmelon, jordgubbe, färska örter som mynta eller citronmeliss.
Vatten som är smaksatt med frukt och bär.

Vatten som är smaksatt med frukt och bär.

Vad menas med mjukt eller hårt dricksvatten?

Hur hårt ett vatten är beror på innehållet av kalcium (Ca) och magnesium (Mg). Ju mer kalcium och magnesium desto hårdare är vattnet. Det är alltid mycket mer kalcium än magnesium i vattnet. Hårdheten anges i tyska hårdhetsgrader (°dH) och om värdet är över 10 °dH räknas vattnet som hårt.

 • Mycket mjukt, 0-2 °dH
 • Mjukt,  2-5 °dH
 • Medelhårt, 5-10 °dH
 • Hårt, 10-20 °dH
 • Mycket hårt, >20 °dH