Avlopp

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

I Säters kommun har vi åtta avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket är byggda för att rena avföring, urin och toalettpapper. Det största betjänar Säters tätort och är dimensionerat för 8000 personer. Ett av de minsta är beläget i Fäggeby och är dimensionerat för 200 personer. För dig som har en fastighet utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp så hittar du information om enskilda avlopp under avlopp, enskilda anläggningar.

Spola aldrig ner hushållspapper, våtservetter, plåster, tandtråd, hår från hårborstar, tops, bindor, kattsand eller andra föremål i toaletten. Det ska till soppåsen, annars är risken stor att det blir stopp på ditt eller kommunens ledningsnät.

Färg eller andra kemikalier i ditt spillvatten kan störa och i värsta fall döda reningsverkets nyttiga bakterier. Därför ska ex lösningsmedel, kemikalier, färger och giftiga ämnen lämnas till återvinningscentralen.