Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Avlopp

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

I Säters kommun har vi åtta avloppsreningsverk.

Avloppsreningsverket är byggda för att rena avföring, urin och toalettpapper.

Det största betjänar Säters tätort och är dimensionerat för 8000 personer. Ett av de minsta är beläget i Fäggeby och är dimensionerat för 200 personer.

För dig som har en fastighet utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp så hittar du information om enskilda avlopp här.

Slam, fosfor och kretslopp

Fosfor är helt livsavgörande för människan. Utan fosfor kan liv inte uppstå. Varken växter eller grödor växer utan fosfor. Världens åkrar behöver gödslas med fosfor, annars krymper skördarna och vi får allt mindre mat att dela på. Totalt kontrollerar sju länder 85 procent av brytvärd fosfor. EU måste importera över 90% av sitt mineralgödsel. Sverige har idag ingen hållbar strategi för att använda fosfor.