Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Dricksvatten, enskilda anläggningar

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Dricksvatten betraktas som ett livsmedel och det är av stor betydelse att det håller god kvalitet. Enligt gällande lagstiftning ska alla livsmedelsverksamheter, inklusive dricksvattenanläggningar, registreras. Anmälan/registrering görs via särskild blankett som du kan få från miljö- och byggenheten.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av anmälan och riskklassificeringen. Taxan för offentlig kontroll av livsmedel och foder är fastställd av kommunfullmäktige.

Tillsyn över dricksvattnet

Miljö- och byggenheten utövar tillsyn över de vattenverk som antingen försörjer 50 personer eller mer, eller tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn samt de livsmedelsverksamheter som har egen brunn.

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten är ansvarig för att dricksvattnet uppfyller gällande kvalitetskrav. Verksamhetsutövaren ska ha ett system för egenkontroll där bland annat rutiner för allmänna hygienregler, provtagningsrutiner och HACCP ska finnas med.

Enskilda brunnar

Enskilda hushåll med egen vattentäkt omfattas inte av föreskrifterna. Det innebär att miljö- och byggenheten inte kontrollerar dem. Det är fastighetsägaren själv att som får se till att dricksvattnet i den egna brunnen håller god kvalitet. Livsmedelsverket har information om egen dricksvattenbrunn.

Om du behöver hjälp med provtagning av ditt dricksvatten kan du vända dig till ett laboratorium som utför dricksvattenanalyser.

Swedac har en lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close