Flytta hit

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun består av fyra kommundelar som alla har sin egen karaktär och erbjuder olika förutsättningar för boende. Att bo i Säters kommun kan vara att bo i den lilla småstadsidyllen, att bo i byn eller att bo på landet. Jobb finns både i kommundelarna och inom hela Falun-Borlängeregionen. Förskolor och skolor som erbjuder riktigt bra skolgång finns i kommundelarna. Flera av dem är nybyggda.

Centralorten Säter

I centralorten Säter med omnejd bor majoriteten av kommunens invånare. Säter har en av landets bäst bevarade trästäder och därför klassad som riksintresseområde för kultur- och miljövården.

Innerstaden erbjuder unikt kulturboende med grönskande innergårdar som samsas med små butiker med personlig service och flera restauranger och caféer. För de som väljer att bo i Säter med omnejd finns en närhet till de flesta servicefunktionerna. Det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter där stadens vackra placering intill sjön Ljustern står för många alternativ som golf, fiske, längdåkning, långfärdsskridskor och bad.

Gustafs

Närheten till Borlänge-Falun regionen gör kommundelen Gustafs till ett populärt område att bo i. Enbacka är kommunens största tätort efter Säter stad och utgör centrum i kommundelen Gustafs. Här finns de flesta serviceinrättningarna såsom förskola, skola, äldreboende, livsmedelsaffär och anläggningar för fritidsaktiviteter. Dammsjön i Solvarbo är kommunens finaste badsjö med en drygt 400 meter lång sandstrand. Under sommardagarna fylls den  av liv och rörelse.

Många av arbetstillfällena i kommundelen finns inom de gröna näringarna och träindustrin som båda präglat bygden.

Stora Skedvi

I kommundelen Stora Skedvi (uttalas Skäve) slingrar sig Dalälven fram genom det bördiga och vackra landskapet som till stor del består av områden med åkermark. De gröna näringarna, som sysselsätter en hög andel och är av stor betydelse, präglas av framtidstro och många av lantbruksföretagen är välinvesterade. Bland övriga yrkesverksamma i kommundelen är det många som pendlar till sina arbeten i den omkringliggande regionen. Utmärkande för Stora Skedvi är det lokala engagemanget som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter och är en positiv kraft för bygden.

Silvberg

I kommunens sydvästra delar ligger Silvberg. Området består till stora delar av berg och skogsmark, där malm bröts redan på 1100-talet. Rester av den sista hyttan finns att se i byn Ulfshyttan, där majoriteten av kommundelens invånare bor. I den lilla orten Grängshammar finns en originellt utförd åttakantig kyrka vid stranden av sjön Grängen.