Vattenmätare

Kontaktinformation

Kundtjänst

Du får hjälp av kundtjänst via telefon, vid kö, kan du välja att bli uppringd av oss (du erbjuds detta vid köbildning i kundtjänst). Ring då 0225-55151 för att få erbjudandet om uppringning vid kö.


Tack för ditt meddelande.

En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 140 liter vatten per dygn. För att man ska kunna avgöra hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och för korrekt debitering måste vattnet mätas.

Vattenmätaren i ett normalt hushåll sitter på röret med inkommande kallvatten. Fastigheter med fler byggnader med inkopplat vatten kan ha en mätarbrunn på tomten där vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning. Alla fastigheter som har kommunalt vatten har en förbindelsepunkt där ansvaret för ledningar och installationer övergår mellan fastighetsägaren och kommunen. Alla installationer på fastighetens sida om förbindelsepunkten är fastighetsägarens ansvar, förutom vattenmätaren. Vattenmätaren ägs av Säters kommun och monteras av personal från kommunen efter att din mätarplats har godkänts.

Du som fastighetsägare har skyldighet att ge kommunens personal tillgång till mätarplatsen för t.ex. avläsning eller mätarbyte.

Du som fastighetsägare har som ansvar att se till att det finns en godkänd mätarplats i din fastighet.

Godkänd mätarplats

Såhär ser en godkänd mätarplats ut.

Mätarplatsens utformning

För att mätarplatsen ska vara godkänd ska vattenmätaren vara fast monterad i en vattenmätarkonsol. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att låta sätta upp och bekosta en konsol. Mätaren ska sitta frostfritt. Måste en frusen mätare bytas får fastighetsägaren stå för kostnaden. Avsaknad av konsol eller vägran att montera en kan ligga till grund för ett beslut om att stänga av vattnet på den aktuella fastigheten.

konsol

Vattenmätarkonsol.

Mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly.
Mätarplatsens utformning måste vara godkänd och uppfylla samma krav som en mätarplats inne i en fastighet. Med undantag för golvbrunn och belysning.

Avläsning och mätarbyte

Kommunen äger och ansvarar för att vattenmätaren mäter vattenflödet korrekt. För att säkerställa mätningen byts den ut med jämna mellanrum. I normalfall är perioden på 10 år. Skulle du tycka att din mätare visar på en onormal hög förbrukning kan det bero på en rinnande toalett eller kran som är problemet.

Avläsning sker normalt en gång per år. Säters kommun skickar då ett avläsningskort så du kan göra din avläsning och rapportera in till Vatten & Återvinningsenheten. Utifrån din årliga avläsning uppskattas din preliminära årsförbrukning. När nästa verkliga avläsning rapporteras in justeras den vattenmängd du betalat för under året mot den nya avläsningen.

Har du betalt för mer vatten än du förbrukat under året får du tillbaka pengar. Har du betalat för mindre vatten än du förbrukat under året får du betala för det vatten man ser att du har använt.
Man kan och får lämna hur många avläsningar man vill. Det gör du antingen genom att logga in på e-tjänster eller genom att ringa kommunens växel på 0225-55 000.

Det är ingen fara om det blir en luftbubbla i vattenmätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Vattemnmätare

Mätaren ska va skjutbar kopplingshylsa och monteras i horisontell förankrad mätarkonsol samt förses med avstängningsventiler.

Opålitlig avstängningsventil

Har ni en avstängningsventil kallad LK 580, LK 581 eller LK582 bör den bytas av behörig fackman eftersom den inte är tillförlitlig. Vatten & Återvinnings personal får inte röra dessa avstängningsventiler. Försök inte själv att vrida på ventilen innan den är utbytt då det finns risk för personskador av att korken skjuts upp i luften samt risk för omfattande vattenläcka.

Det finns olika typer av ventiler för att stänga av vattnet vid mätaren. LK580, LK581 och LK582 är äldre modeller som inte längre är godkända eftersom de lätt går sönder när de stått orörda ett tag. Detta kan orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket.

Opålitlig avstängningsventil

Ventilen har en rund svart kork, med texten LK580, LK581 eller LK582 tydligt på ventilen.

Glöm inte att boka om din tid för vattenmätare till efter att behörig fackman bytt ut ventilerna om du fått en tid bokad för vattenmätarbyte.