Livsmedel

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Miljö- och byggenheten kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretagen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kontrollen innebär vanligtvis oanmälda inspektioner. Resultatet ska ge en allmän bild av hur många anmärkningar en livsmedelsanläggning har och hur allvarliga dessa brister är. Hur ofta kontrollerna görs beror på verksamhetens storlek och vilka typer av livsmedel som hanteras. Miljö- och byggenheten tittar även på hur verksamheten märker och presenterar sina varor samt kontroller att den information som finns i anslutning till livsmedlen, till exempel på märkningsetiketten, är riktig.

Registrera livsmedelsanläggning

Tillagning eller försäljning till allmänheten av livsmedel får endast ske i en registrerad anläggning. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning gör du till miljö- och byggenheten senast två veckor innan du startar din verksamhet. Du ska även bifoga blanketten Underlag för riskklassificering. Innan du får öppna din verksamhet måste du ha fått en bekräftelse på din registrering från miljö- och byggenheten.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av anmälan och riskklassificeringen. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder är fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information för livsmedelsföretag

Information för livsmedelsföretag finns hos Livsmedelsverket. Där finns också branschriktlinjer för olika ämnesområden så som till exempel butik, honung, fast food, restaurang och bageri, ekologisk produktion osv.