Livsmedel

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Alla företag och organisation som till exempel producerar, transporterar eller säljer mat ansvarar för att reglerna i livsmedelslagstiftningen följs. Kontrollen är till för att skydda konsumenten och dess rätt till säker mat och korrekt information. Syftet med den offentliga kontrollen är att säkerställa att företagen tar detta ansvar.

Miljö- och byggenheten kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretagen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Resultatet ska ge en allmän bild av hur verksamheten följer lagstiftningen. Hur ofta kontrollerna görs beror på verksamhetens storlek och vilka typer av livsmedel som hanteras. Miljö- och byggenheten kontrollerar även på hur verksamheten märker och presenterar sina varor.

Registrera livsmedelsanläggning

Tillagning eller försäljning till allmänheten av livsmedel får endast ske i en registrerad anläggning. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning gör du till miljö- och byggenheten senast två veckor innan du startar din verksamhet. Innan du får öppna din verksamhet måste du ha fått en bekräftelse på din registrering från miljö- och byggenheten.

Handläggningsavgiften för en anmälan är 1302 kronor enligt taxan för 2023 . Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder är fastställd av kommunfullmäktige. Verksamheten kommer att kontrolleras efter att den startat.

Efter beslut om registrering kommer din anläggning riskklassificeras i enlighet med Livsmedelsverkets vägledning. Detta är förenat med en avgift som baseras på din omfattning och art.

Ny riskklassningsmodell under 2023

Under 2023 kommer vi att klassa om alla livsmedelsverksamheter enligt en ny riskklassningsmodell. Senast 1 januari 2024 ska alla livsmedelsverksamheter i Sverige vara klassade enligt den nya modellen.

Här kan du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen

Utbildning i nya riskklassningsmodellen.

Samlad information till företag om nya riskklassningen.

Mer information för livsmedelsföretag

Information för livsmedelsföretag finns hos Livsmedelsverket. Där finns också branschriktlinjer för olika ämnesområden så som till exempel butik, honung, fast food, restaurang och bageri, ekologisk produktion och så vidare.

Behjälplig information till livsmedelsföretagare

Vilka regler finns för livsmedelsföretagare? Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om företagande i livsmedelsbranschen och om kontroll av livsmedel https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll