Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Samråd

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Även om en åtgärd inte kräver tillstånd eller anmälan enligt Miljöbalken kan den ha en väsentlig påverkan på naturmiljön. I sådana fall är du som vill utföra åtgärden skyldig att anmäla den för samråd. Exempel på verksamheter och åtgärder som det oftast är motiverat att anmäla för samråd är:

  • Större schaktningar
  • Större dräneringar
  • Upptagande av ledningsgator
  • Omvandling av åker till skogsmark
  • Skydds- och kompensationsdikning
  • Uppförande av radio- och telemaster
  • Tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor
  • Utförande av vägar
  • Organiserat friluftsliv

Samråden ska normalt ske med Länsstyrelsen. Samråden kring master, ledningar och massor har dock överlåtits till kommunen. Vill du utföra sådana åtgärder ska du därför kontakta miljö- och byggenheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close