Asfaltering för parkering vid Stationsområdet påbörjas vecka 42

Det kommer att skapas ett modernt stationsområde som ger god tillgänglighet för gående och cyklister samt möjliggör parkering, hämtning lämning samt bussangöring.
Under vecka 42 kommer det att asfalteras för bilparkering vid Stationsområdet.
Arbetet kommer att medföra vissa störningar för de boende kring Stationsområdet och för resenärer. Vi hoppas att du har förståelse för detta

Den röda markeringen på kartan nedan visar området som ska byggas om. Den gula markeringen på kartan visar bilparkeringen som ska asfalteras.

Mer information om byggnationen av etapp Stationsområdet