Stationsområdet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunen arbetar nu med projektering av stationsområdet i centrala Säter.

De senaste åren har Säters kommun arbetat med att utreda förutsättningarna för en ny utformning och funktion av Gruvplan, området kring Stationshuset, Kv. Tuskaftet och Kv. Hyddan. Det går att läsa om i Visionen för Gruvplan. Arbetet är till stor del en följd av det järnvägsprojekt som Trafikverket driver men också ett utvecklingsarbete för att koppla ihop Säters innerstad, Säterdalen och järnvägsstationen. Projektet delas upp i två etapper, ”Staden-Dalen” och ”Stationsområdet”.

Etapp stationsområdet omfattar själva Stationsområdet med omkringliggande gator. Fokus ligger här på att skapa ett modernt stationsområde som ger god tillgänglighet för gående och cyklister samt möjliggör parkering, hämtning lämning samt bussangöring.

Ungefärlig placering av etapp ”Stationsområdet”

Vad ska göras?

Projektering och byggnation av:

  • Tydligare parkeringsytor
  • Förbättrad angöring med hämtning och lämning
  • Busshållplats
  • Gång- och cykelväg
  • Cykelparkering
  • Tydligare gestaltning av den offentliga miljön

Tidsplan

Våren 2022

  • Trafikverket påbörjar bygget av järnväg, tunnlar och perrong.
  • Kommunen projekterar etapp ”Staden-Dalen” och ”Stationsområdet”.

Våren 2023

  • Trafikverket färdigställer sitt projekt.
  • Kommunen påbörjar bygget av båda etapperna.

Byggnationen av kommunens etapper beräknas pågå under år 2023.

Etappens utbredning sett till Visionen för Gruvplan.