Parkeringsövervakning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

I hela Säters Kommun har vi parkeringsövervakning på gatumark. Gatumark är våra gator, torg och annan offentlig mark.
Övervakningen utförs av en extern entreprenör, Q-park som har uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Genom parkeringsövervakningen vill vi öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten.

Om du vill överklaga din parkeringsbot – kontaktar du Polismyndigheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter