Parkeringsövervakning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

I hela Säters Kommun har vi parkeringsövervakning på gatumark. Gatumark är våra gator, torg och annan offentlig mark.
Övervakningen utförs av en extern entreprenör, Q-park som har uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Genom parkeringsövervakningen vill vi öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten.

Om du vill överklaga din parkeringsbot – kontaktar du Polismyndigheten.