Bredband/Fiber

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Finns det bredband via fibernät?

. Tillgång till bredband om minst 100Mbit/s var 87,50% år 2022.

Områden med tillgång till bredband via fiber

 • Samtliga Säterbostäders lägenheter i hela kommunen.
 • Vissa privata lägenheter ( företrädesvis i centrallorten )
 • Åsenområdet i Säter
 • Burhagsområdet i Säter
 • Solvarbo (tätort)
 • Lövåsen / Nyberget
 • Karlsgårdarna
 • Gamla Dalsbyn
 • Västerby Stora Skedvi
 • Mora By
 • Enbacka
 • Kyrkberget Stora skedvi
 • Naglarby
 • Backa
 • Våbäck
 • Pingbo
 • Gussarvshyttan
 • Österby
 • Arkhyttan
 • Stora Skedvi
 • Bispbergshyttan

Utbyggnad av fibernät

I Säters kommun finns det idag flera operatörer som äger och bygger fibernät. I dessa fibernät finns sedan olika tjänsteleverantörer som nyttjar fibernätet för att leverera tjänster hem till dig.
Bredband till din fastighet är inget som kommunen tillhandahåller, däremot ser kommunen till att bygga så kallat ortsammanbindande fiber så att det finns möjlighet för de olika operatörerna eller fiberföreningar att bygga så kallade bynät.

Byar i Säter som har en ortsammanbindande fiber:

• Bispbergshyttan
• Bispberg
• Uppbo
• Dyviken
• Gussarvshyttan
• Pingbo

De fastigheter som ligger i nära anslutning kan också få del av den ortsammanbindande fibern.

Byar i Säter som planerades att få ortsammanbindande fiber under 2021 var:

• Yttre Heden
• Pungmakarbo
• Fiskarbo
• Nisshyttan
• Mårtensgård

Kommunen ser över möjlighet att sök bidrag för fler byar som saknar ortsammanbindande fiber.

Områden med planerade/pågående projekt för ”bynät”

• Silvbergsområdet (Säters kommun bygger i området)
• Yttre Heden med omnejd (byggnation pågår)
• Pungmakarbo (byggnation pågår)
• Bispberg (Byggbeslut av Open Infra, byggstart vecka 27 2021)
• Fäggeby/Uppbo med omnejd (byggnation pågår, klart 2021)
• Fiskarbo (byggnation pågår)

Ta reda på om du kan få bredband via fiber idag

Gå in på o av länkarna nedan och ange din adress:
Bredband via Zmarket

Bredband via Ip Only

Bredband via Telia

Hur får vi ”fiber till byn”?

För att få fiber till byn måste intressegraden vara hög, minst 50-60% av fastigheterna måste vilja ha fiber, ibland mer beroende på förutsättningarna. Enklaste sättet är att skapa en arbetsgrupp i byn/området som gör att intresset i byn ökar. Det bästa är att de som bor i byn/området är överens om en leverantör. Ju större volym ju intressantare blir det för leverantörerna. Ett annat sätt är att bilda ekonomisk förening och att bygga nätet i egen regi. Detta ger troligen en lägre kostnad för fastighetsägarna.
Bidrag för ”bynäten” är sökta, och kan överlåtas till exempelvis en ekonomisk förening eller en operatör som planerar att bygga fibernät i byn/området.