Bredband/Fiber

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Finns det bredband via fibernät?

Säters kommun är den kommun i Dalarna där ökningen varit störst när det gäller möjliga fiberanslutningar enligt Post – och telestyrelsen (PTS). Tillgång till bredband om minst 100Mbit/s har ökat från 30% av fastigheterna till 51% under 2016.

Områden med tillgång till bredband via fiber

• Samtliga Säterbostäders lägenheter i hela kommunen.
• Vissa privata lägenheter ( företrädesvis i centrallorten )
• Åsenområdet i Säter
• Burhagsområdet i Säter
• Solvarbo (tätort)
• Lövåsen / Nyberget
• Karlsgårdarna
• Gamla Dalsbyn
• Västerby Stora Skedvi
• Mora By
• Enbacka
• Kyrkberget Stora skedvi

Utbyggnad av fibernät

I Säters kommun finns det idag flera operatörer som äger och bygger fibernät. I dessa fibernät finns sedan olika tjänsteleverantörer som nyttjar fibernätet för att leverera tjänster hem till ”dig”.
I kommunen pågår en övergång från ADSL till fiberanslutet bredband. I många hyresfastigheter och villaområden finns denna tjänst redan idag. Utbyggnad i villaområden pågår. Flera byar har bildat fiberföreningar och bygger fiber i byn med hjälp av EU-medel från EU:s landsbygdsprogram.

Bredband till ”din” fastighet är inget som kommunen tillhandahåller, däremot ser kommunen till att bygga så kallat ortsammanbindande fiber så att det finns möjlighet för de olika operatörerna eller fiberföreningar att bygga ”bynät”. En sådan byggnation pågår för tillfället till de byar som idag saknar fiber till byn.

Byar i Säter som får ortsammanbindande fiber under 2017-2018

• Bispbergshyttan
• Bispberg
• Uppbo
• Dyviken
• Gussarvshyttan (här har bidrag från Jordbruksverket beviljats för ”bynät”, projektering pågår)
• Pingbo (här har bidrag från Jordbruksverket beviljats för ”bynät” projektering pågår)

Områden med planerade/pågående projekt för ”bynät”

• Gussarvshyttan (bidrag från Jordbruksverket beviljat)
• Pingbo (bidrag från Jordbruksverket beviljat)
• Silvbergsområdet (intresseanmälan pågår samt ansökan om bidrag, ej ännu beviljat)
• Våbäck (intresseanmälan pågår och blir intresset tillräckligt kommer nätet byggas)
• Bispberg (bidrag sökt men ej beviljat)
• Bispbergshyttan (bidrag sökt men ej beviljat)
• Fäggeby/Uppbo (bidrag sökt men ej beviljat)
• Backa
• Naglarby

Hur får vi “fiber till byn”?

För att få fiber till byn måste intressegraden vara hög, minst 50-60% av fastigheterna måste vilja ha fiber, ibland mer beroende på förutsättningarna. Enklaste sättet är att skapa en arbetsgrupp i byn/området som gör att intresset i byn ökar. Det bästa är att de som bor i byn/området är överens om en leverantör. Ju större volym ju intressantare blir det för leverantörerna. Ett annat sätt är att bilda ekonomisk förening och att bygga nätet i egen regi. Detta ger troligen en lägre kostnad för fastighetsägarna.
Bidrag för ”bynäten” är sökta, och kan överlåtas till exempelvis en ekonomisk förening eller en operatör som planerar att bygga fibernät i byn/området.

Telias planer för kopparnätet i Säters kommun

Telia planerar övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst mobilnät och fiber. Tjänster som påverkas av övergången är telefoni, bredband och TV via fasta telenätet.

De byar/områden som berörs under 2018 är: Grängshammar, Ingvarshyttan, Lerviken, Norbohyttan, Nyberget, Rasjön och Rusgården. Datum för övergång till annan teknik är 3 december 2018.

Mer information om Telias avveckling av telenätet för fasta telefon och ADSL

Telia uppdaterar löpande en lista med information om när respektive telestation kommer att läggas ner.
Listan uppdateras halvårsvis.

Internetleverantörer

Vill du köpa internetabonnemang? I kartan med internetleverantörer kan du se vilka som säljer abonnemang i ditt område.

PTS Bredbandskarta med internetleverantörer

Nätägare

Här ser du vilka företag som äger mobilsändare och fibernät i närheten av olika platser.

PTS Bredbandskarta med nätägare

Söka stöd till bredband

Här ser du om tillhör ett område som kan ansöka om stöd via Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

PTS Bredbandskarta dig som planerar ansöka om stöd

Mer information om att söka stöd via Landsbygdsprogrammet (Länsstyrelsen Dalarna)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter