Renhållning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Centrala Säter: städas/ses över ca 3 ggr/vecka (extra städning planeras i samband med evenemang)

Gång- och cykel-vägar: Vårstädas efter vintern samt vid behov

Övriga ytor: Vårstädas efter vintern samt vid behov

Hundlatriner: Töms en gång var 14:e dag eller vid behov

Återvinningsstationerna: För skötsel och städning ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter