Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Renhållning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55 000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Centrala Säter: städas/ses över ca 3 ggr/vecka (extra städning planeras i samband med evenemang)

Gång- och cykel-vägar: Vårstädas efter vintern samt vid behov

Övriga ytor: Vårstädas efter vintern samt vid behov

Hundlatriner: Töms en gång var 14:e dag eller vid behov

Återvinningsstationerna: För skötsel och städning ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close