Renhållning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Centrala Säter: städas/ses över ca 3 ggr/vecka (extra städning planeras i samband med evenemang)

Gång- och cykel-vägar: Vårstädas efter vintern samt vid behov

Övriga ytor: Vårstädas efter vintern samt vid behov

Hundlatriner: Töms en gång var 14:e dag eller vid behov

Återvinningsstationerna: Kommunen ansvarar för städning och tömning på återvinningsstationerna. Både tömning och städning sker löpande.