Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Lokala trafikföreskrifter

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om hastighetsbegränsningar, parkerings-och stoppförbud, samt övriga trafikregleringar på kommunens gator och vägar. Vidare är nämnden remissorgan till Länsstyrelsen vad gäller trafikfrågor rörande det allmänna vägnätet och vissa vägföreningar i kommunen.

Här behandlas även ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökningar om breda transporter etc.

https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AF06_Search.aspx?UseStfs=1

Trafiksäkerhet

Den viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn är hastigheten och arbetet fortsätter med hastighetssäkring i gatunätet i enlighet med skriften ”Rätt fart i staden”. Samråd har skett med Trafikverket och med kommunens invånare. 2012-05-15 skyltades Mora By, Enbacka och Naglarby om med 30 km/h som bashastighet på bostadsgator.

Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden som behandlar ärendet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close