Lokala trafikföreskrifter

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om hastighetsbegränsningar, parkerings-och stoppförbud, samt övriga trafikregleringar på kommunens gator och vägar. Vidare är nämnden remissorgan till Länsstyrelsen vad gäller trafikfrågor rörande det allmänna vägnätet och vissa vägföreningar i kommunen.

Här behandlas även ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökningar om breda transporter etc.

https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AF06_Search.aspx?UseStfs=1

Trafiksäkerhet

Den viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn är hastigheten och arbetet fortsätter med hastighetssäkring i gatunätet i enlighet med skriften ”Rätt fart i staden”. Samråd har skett med Trafikverket och med kommunens invånare. 2012-05-15 skyltades Mora By, Enbacka och Naglarby om med 30 km/h som bashastighet på bostadsgator.

Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden som behandlar ärendet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter