Hämtning av sand

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda och skotta gångbanan utanför din tomt. Därför erbjuder kommunen på grus och sand att hämta gratis på vissa ställen i kommunen. Det är för att du som fastighetsägarna lättare ska kunna sanda på gångbaneutrymmet vid fastigheten. Gångbaneutrymmet är det område mellan din fastighet och gatan. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda detta är det viktigt att bara ta det som behövs för det privata bruket. Du får hämta den sand du behöver för privat bruk – max två hinkar – så räcker sanden till alla som behöver.

Mer information finns i ”Regler för beslut om gångbanerenhållning i Säters kommun”. 

Ta bort sanden på våren

När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften.

Grus och sand för kommunens medborgare finns att hämta på följande ställen

  • Korsningen Sockenvägen/Norrtullsvägen
  • Ulfshyttan – infarten mot Ulfshyttans IP
  • Skenshyttans bygdegård
  • Stora Skedvi vid FTI-station, återvinningsstationen på Vinkelvägen/Villavägen

Har du synpunkter eller vill lämna en felanmälan, kan du göra det här.