Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Asfalt

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000

 

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Asfalt och ombyggnad av gator

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa slitaget av gator och vägar. Bussgator & matargator prioriteras utifrån planeringsperspektiv avseende asfalteringsåtgärder. Även ytor som används av oskyddade trafikanter prioriteras i planeringen.

Varje år så lagas eller byts ut ca 2,1% av den totala kommunala vägytan. Det motsvarar en genomsnittlig underhållscykel på ca 48 år, vilket innebär att det tar 48 år innan alla kommunala gator i Säter är asfalterade.

För att planera ett beläggningsunderhåll inventeras och analyseras gatorna systematiskt årligen. 2008 inventerade Skanska på uppdrag av Gatukontoret alla kommunala gator/vägar. Resultatet från inventeringen används som del i Gatuplanen som är Gatukontorets planering över vilka vägar som skall asfalteras/grävas om. Inventeringen visade även att många gator är i sådant skick att det inte räcker att asfaltera om dem, utan det krävs att gatan grävs om för att uppnå önskvärd standard.

Målet är att belägga 10.000 m²  asfalt per år