Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stadsplanering

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Stadsplanering handlar om att översiktligt eller på detaljerad nivå planera vad kommunens mark- och vattenområden ska användas till idag och på lång sikt.

För att åstadkomma detta är en väl fungerande stadsplanering en väsentlig del för Säters utveckling. Via exempelvis översiktsplaner, detaljplaner, program samt områdesbestämmelser läggs grunden för hur den byggda miljön runt om i Säters kommun ska utformas. Det handlar främst om den fysiska miljön, den vi kan se och ta på, men bidrar samtidigt också till den upplevda, sociala miljön. Genom en god stadsplanering kan utanförskap minskas och en tillgänglig och inkluderande kommun för alla skapas. Grunden för all planering sker i linje med kommunens antagna vision.

Hur planeringen sker skiljer sig beror på vilken typ av plan det gäller samt hur omfattande den är.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close