Stadsplanering

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Stadsplanering handlar om att översiktligt eller på detaljerad nivå planera vad kommunens mark- och vattenområden ska användas till idag och på lång sikt.

För att åstadkomma detta är en väl fungerande stadsplanering en väsentlig del för Säters utveckling. Via exempelvis översiktsplaner, detaljplaner, program samt områdesbestämmelser läggs grunden för hur den byggda miljön runt om i Säters kommun ska utformas. Det handlar främst om den fysiska miljön, den vi kan se och ta på, men bidrar samtidigt också till den upplevda, sociala miljön. Genom en god stadsplanering kan utanförskap minskas och en tillgänglig och inkluderande kommun för alla skapas. Grunden för all planering sker i linje med kommunens antagna vision.

Hur planeringen sker skiljer sig beror på vilken typ av plan det gäller samt hur omfattande den är.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter