Enskilda vägar

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun delar genom Gatuenheten årligen ut driftbidrag till enskilda vägar. Det gör vi för att vägarna ska vara tillgängliga och användbara för boende på samma sätt som allmänna vägar.

Sveriges vägnät består av 98 400 km statliga vägar, 46 500 km kommunala gator och vägar och 75 900 km enskilda vägar som har statsbidrag. Det tillkommer också ett stort antal enskilda vägar utan statsbidrag.  Flertalet kommuner ger bidrag till enskilda vägar men det finns ett antal kommuner som inte gör det. Säters kommun hör till de kommuner som stöttar det enskilda vägnätet, då även de som inte har statsbidrag.

Två olika sorters kommunalt bidrag

Årligt driftsbidrag: ett årligt bidrag som betalas ut och är baserat på den enskilda vägens längd

Extra driftsbidrag: om vägen behöver byggas om/eller rustas upp. T.ex. byte av vägtrummor. Ansökan skall alltid först göras till Trafikverket som prövar ansökan. Om Trafikverket godkänner ansökan så är det normala förfarandet att även kommunen stöttar med sin del (ca 15% av upprustningskostnaden). Dock är möjligheten till extra driftbidrag beroende av det aktuella budgetläget för kommunen.