Vinterväghållning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55 000

Kundtjänst Maserfrakt

Kommunala gatorna, gång- och cykelvägarna, och de allmänna parkeringarn

Öppettider: 08:00-16:30

Telefon: 0243-257801

Kundtjänst Säterbostäder (Säters kommun)

För kommunala fastigheter (exempelvis förskolor, skolor, särskilt boende)

Öppettider: 08:00-12:00, 13:00-16:30

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.