Trafik och gator

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Gatuenheten ansvarar för att kommunens gator plogas, sandas och underhålls. Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar. Dessutom finns det inom kommunen ett antal vägsamfälligheter.

Vägnätet i trästaden Säter härstammar från 1600-talet och det är fri parkering i Säters tätort på anvisade platser.

Vad gäller som fastighetsägare?
Buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana; minst 2,5 m
  • över cykelväg; minst 3,2 m
  • över körbana; minst 4,6 m

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vi ber dig kontrollera om du som fastighetsägare bör göra några åtgärder.
Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna oss på Gatuenheten.