Trafik och gator

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Gatuenheten ansvarar för att kommunens gator plogas, sandas och underhålls. Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar. Dessutom finns det inom kommunen ett antal vägsamfälligheter.

Vägnätet i trästaden Säter härstammar från 1600-talet och det är fri parkering i Säters tätort på anvisade platser.

Vad gäller som fastighetsägare?
Buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana; minst 2,5 m
  • över cykelväg; minst 3,2 m
  • över körbana; minst 4,6 m

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Vi ber dig kontrollera om du som fastighetsägare bör göra några åtgärder.
Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna oss på Gatuenheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter