Fördjupad översiktsplan Gustafs (Mora by, Enbacka m.fl.)

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har tagit fram en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora by m.m) som vann laga kraft 2019-03-13.