Renhållning och snöröjning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Här finns information om renhållning på allmän plats.

Renhållning omfattar flera former av avfallshantering, till exempel gaturengöring, vinterväghållning med snöröjning, sandning och saltning.

Mer information om snöröjning.

Mer information om sandning.