Renhållning och snöröjning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Här finns information om renhållning på allmän plats.

Renhållning omfattar flera former av avfallshantering, till exempel gaturengöring, vinterväghållning med snöröjning, sandning och saltning.