Detaljplan ute på granskning

Mellan 25 november – 23 december finns  Detaljplan för mötesspår i Mora By samt upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by ute på så kallad granskning. Det betyder att du kan tycka till om förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra Trafikverkets projekt Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan. En av åtgärderna inom projektet är att bygga ut dubbla spår/ mötesspår i Mora by. Här hittar du mer information om både detaljplanen och hur du gör för att lämna din synpunkt.