Försening för kollektivtrafik via Järnvägsgatan

Järnvägsgatan vid området kring Salutorget är nu öppnad för genomfartstrafik.

Det gäller dock inte kollektivtrafiken ännu, det är fortfarande lite för trångt för att bussar ska kunna passera men Trafikverket arbetar för en lösning så snabbt de kan.

Busslinjerna 101, 261, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 kan inte köra via Järnvägsgatan innan den öppnar för kollektivtrafik igen. Inte heller busshållplatserna vid Barbrogatan, Folkets hus och Verkstadsgatan kan angöras innan vägen är åtgärdad.

Gatan är för tillfället enfilig. Trafik som kommer från söder (från Hedemorahållet) ska lämna företräde till trafikanter som kommer från norr (från Borlängehållet). Gatan kommer att vara enfilig fram till sommaren.

Mer information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna i Säter.

Mer information om projektet Salutorget på Säters kommuns webbplats.