Möjlighet att lämna synpunkter på Leader Nedre Dalälvens strategi

Utifrån den behovsanalys som genomförts i samband med lokala processmöten under våren 2021 har Leader Nedre Dalälven nu en remissversion av den lokala utvecklingsstrategin för år 2023 – 2027 klar. Den innehåller områdesbeskrivning och behovsanalys samt förslag på vision, mål och insatsområden.

Utifrån insatsområdena kommer företagare, föreningar med flera i Säters kommun att kunna söka Leaderprojekt och pengar kommande period så det är viktigt att aktuella insatsområden är beskrivna i strategin.

Informationsbrev och strategin

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter på remissversionen senast 24 september genom att mejla till info@nedredalalven.se.

Frågor att ställa sig

1. Finns det en röd tråd genom hela strategin från behov till mål och insatsområden?
2. Är målen och insatsområdena rätt för Säters kommun? Är det något som är missat eller som behöver förtydligas?
3. Övriga synpunkter?

Leader Nedre Dalälvens logga

Leader Nedre Dalälvens logga