Ny e-tjänst för ansökan om evenemangs- och arrangemangsbidrag

Evenemang skapar stolthet och samhörighet, genererar besökare och är en viktig inkomstkälla för förenings- och näringsliv. Evenemangen gör det attraktivt att bo, leva och verka i Säters kommun.

Säters kommun uppmuntrar till genomförande av evenemang och arrangemang genom olika stöd och en rad bidrag.

En ny e-tjänst

En ny e-tjänst finns nu som ska göra det lättare för föreningar att ansöka om bidragen samt för hanteringen av dem.

Här finns den nya tjänsten: https://etjanster.sater.se/evenemangsbidrag2022