Vattenskyddsområdet i Säter utvidgas

För att skydda dricksvattnet finns det vattenskyddsområden. Inom ett vattenskyddsområde kan det finns olika former av begränsningar för hur marken får användas och hur till exempel kemikalier får hanteras.  Säters kommun har ett bra dricksvatten och arbetar för att säkerställa detta för framtida generationer. Därför ska gränser och skyddsföreskrifter för det nuvarande vattenskyddsområdet ses över […]

Medarbetarbudget – först i Sverige

– Nu är vi igång med Säters första, och faktiskt Sveriges första medarbetarbudget, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om projektet ”Du vet bäst”, som just nu pågår bland Samhällsbyggnadssektorns medarbetare. Medarbetarbudgeten är ett första steg för Säters kommun när det gäller att anordna en Medborgarbudget. Medarbetarbudgeten används som ett sätt att dels prova på metoden […]

Länsstyrelsens beslut om Prästgärdet överklagat

– Vi fortsätter arbetet med att skapa det särskilda boendet Prästgärdet där kommunens äldre invånare med stora beslut ska kunna leva ett liv med den hjälp och stöd de behöver, säger Mats Nilsson, styrgruppens ordförande, särskilda boendet Prästgärdet. – Att det nu skett en överklagan av Länsstyrelsens beslut att avvisa en överklagan gällande projektets bygglov […]

Gjutning av delar under marknivå på Prästgärdet

Arbete pågår nu på platsen där det särskilda boendet Prästgärdet beräknas stå klart om cirka två år. Arbetet just nu innebär vissa gjutningar. Det har gjutits botten för hissgrop, och ytterligare delar som ligger under marknivå gjuts eller kommer gjutas inom kort. Hissgroparna ligger 1,5 meter under vanliga golvnivå och de gjutningarna behöver göras först, […]

Arbetet på Prästgärdet återupptas

Miljö- och byggmyndigheten har gett startbesked, vilket innebär att arbetet med särskilda boendet Prästgärdet återupptas. Till att börja med kommer snö och halm forslas bort, och sedan påbörjas grusning och arbete med grunden för det nya särskilda boendet.

Återstart för särskilda boendet Prästgärdet

Länsstyrelsen har nu avvisat hela den överklagan gällande bygglovet för särskilda boendet Prästgärdet, som några medborgare stått bakom. Länsstyrelsen har funnit att de som överklagat inte har rätt att överklaga utifrån att de inte är fastighetens närmaste grannar och att det inte heller finns några andra särskilda skäl för att pröva deras överklagan. Länsstyrelsens beslut […]

Länsstyrelsen avvisar överklagan av bygglovet för Prästgärdet

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa överklagandet av bygglovet som Miljö- och byggnämnden gett Säters kommun för särskilda boendet Prästgärdet. Länsstyrelsen motiverar sitt avvisande med att de klagande inte har rätt att överklaga eftersom de inte äger fastigheter som direkt angränsar till fastigheten bygglovet gäller. Länsstyrelsen ser inte heller klaganden som särskilt berörda utifrån bland annat […]

Mer information om särskilt boende Prästgärdet

Dalarnas tidningar har publicerat flera artiklar om processen kring det särskilda boendet Prästgärdet. Säters kommun välkomnar granskning av kommunala processer, som en del av det demokratiska samhället. För den som vill veta lite mer utifrån det som publicerats, kommer här kompletterande information om delar av det som berörts. Från uppskattning 120 miljoner kr år 2016 […]

Ny bygglovsansökan för särskilda boendet Prästgärdet

Det särskilda boendet Prästgärdet har tidigare under hösten fått sitt bygglov upphävt av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tre grunder för upphävandet hade alla utseendemässiga grunder. 1. Taket. Taket planerades att delvis täckas med solcellspaneler av en sort som inte blänker. Det bedömde Länsstyrelsen inte överensstämde med vad detaljplanen anger för möjliga takmaterial. 2. Färg. Länsstyrelsen bedömde att […]