Kommande vattenavstängning Kullsveden, Yttre Heden, Pungmakarbo & Nämnsbo

Vattnet kommer att vara avstängt i Kullsveden, Yttre Heden, Pungmakarbo och Nämnsbo imorgon, 14/9 kl. 8.00-12.00, på grund av reparation av vattenledning. Efter en vattenavstängning är det bra att spola ledningarna ett tag om vattnet har blivit rostfärgat. Rostfärgen är inte farlig men kan till exempel missfärga tvätt.

Allvarlig händelse på Trollskogen

Det har inträffat en händelse vid Förskolan Trollskogen i Säter, där personal uppfattade ett möjligt hot i omgivningen, från en person. Polis tillkallades. Alla barn befinner sig i säkerhet och vårdnadshavare kommer kontaktas med mer information via Unikum (även sms för de som har det registrerat). – Vår personal har följt våra rutiner och det […]

Avstängning av gång-cykelvägar i Säter

Fredag vecka 37 påbörjas avstängning av gång och cykel i Säter vägnätet enligt bild.  Sträckorna är hundbadet till campingen i Säter samt sträckor på Åsen. Avstängningarna innebär att dessa gång och cykelvägar inte kommer att kunna användas under tiden då arbete sker: vecka 37 till och med vecka 41 (enligt planering). När arbetet är färdigställt […]

Anslutningsväg till det nya bostadsområdet på Präst Källa

Sommaren 2020 fick allmänheten ta del av den detaljplan som håller på att tas fram för en del av Präst Källa. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse och tillåter ett maxantal på 40 lägenheter. – Ansvarig för själva byggandet är Hultqvist fastigheter som planerar bygga efter idealet ”hus i natur”, det vill säga med […]

Kokningsrekommendationerna Lövåsen, Skenshyttan och Norbo

Skenshyttan Skenshytteborna med kommunalt vatten kommer tyvärr vara tvungna att fortsätta koka sitt vatten, eftersom en läcka upptäckts på ledningen. Åtgärd sker i mitten av vecka 37. Därefter kommer kommunen ta nytt vattenprov som sänds på analys för att säkerställa att vattnet är drickbart. Det planerade arbetet beräknas inte kräva vattenavstängning. Lövåsen och Norbo Vattenabonnenter […]

Listmakare med guldkant

Hej Erika Mårts på Gustafs listhyvleri, vad gör ni? -Vi gör det mesta från planka till färdig list, både bygglister och ramlister. När det gäller bygglist så kan det vara allt möjligt, nyproduktion, renovering, byggnadsvård bland annat, mycket är kundanpassat och specialtillverkat. Vi har en gedigen hantverkskunskap i företaget som härrör från den långa tradition […]

Avbrott i vattenförsörjningen i Björkled, Gustafs

Vattenförsörjningen i Björkled, Gustafs, påverkas av möjlig vattenläcka, vilket kan innebära avbrott. Läcksökning pågår.

Nationellt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang

Nu finns det ett nytt nationellt ekonomiskt stöd för dig som arrangerar evenemang. Evenemangsstödet ger arrangörer möjlighet att planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni–december 2021. Du kan söka stödet om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas på grund av covid-19. Läs mer och sök stödet via Skatteverkets hemsida. 

Plats för både aktiviteter och parkering på Gruvplan

Under juli månad visades planerna för hur Gruvplan kan utvecklas i framtiden upp på kommunens hemsida, och allmänheten fick lämna ytterligare förslag. – Det kom många förslag på park- och utomhusaktiviteter, de flesta i linje med framtidsplanerna. Det kom också en del frågor kring Gruvplans nuvarande funktion som yta för evenemang och parkering, säger Emma […]