Samråd – Detaljplan för nya bostäder i Enbacka

Just nu pågår samråd av Detaljplan för del av Enbacka 1:32, Bostäder vid Gustafs Båthamn, vilket innebär att du kan tycka till om förslaget. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av nya bostäder i Enbacka, intill Gustafs Båthamn och Enbacka skola. Här hittar du information om detaljplanen, samt hur du gör för att lämna dina synpunkter.

Samrådsmöte

Om du vill veta mer om detaljplaneförslaget är du välkommen att delta på samrådsmöte.
När? Torsdag sjunde mars kl. 18.00.
Var? Gustafs bibliotek, Enbacka skola, Enbackavägen 62 .