Snart öppnas Järnvägsgatan förbi Salutorget

Arbetet vid Salutorget går snart in i en ny fas. Grävarbetet för ledningar som gjort det nödvändigt att helt stänga av Järnvägsgatan är klart inom kort. Det innebär att Trafikverket nu kommer fokusera på arbetet med den nya tunneln under riksvägen (kallas bro av Trafikverket).

Om inget oförutsett inträffar planerar Trafikverket att öppna upp Järnvägsgatan förbi Salutorget för trafik. Det kommer bara finnas en körbana, och den södergående trafiken har företräde.

Samtidigt leds riksvägen om och får endast ett körfält i vardera riktning.

Mer information om arbetet vid Salutorget (inklusive kartor) hittar du här.