torsdag 11 februari 2016
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vinterbild
 • Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2016/2017


  (2016-02-09)

  Den elev som av särskilda skäl inte kan ta sig till skolan behöver ansöka. Särskilda skäl kan bland annat vara dubbelt boende, funktionsnedsättning eller farlig skolväg.Vid val av annan skola än placeringsskola behöver man ansöka om skolskjuts. Detta gäller även de som väljer skola i annan kommun.För att kommunen skall kunna garantera skolskjuts till skolstart hösten 2016 så måste ansökan vara kommunen till handa senast 13 Mars 2016 .
  Läs mer

 • Informationsträffar för gode män och förvaltare


  (2016-02-08)

  Vill du hjälpa någon som är i behov av stöd? Då kan du bli god man eller förvaltare till någon som på grund av sjukdom, psykiska besvär eller försvagat hälsotillstånd behöver stöd för sin fortsatta trygghet.
  Läs mer


 • Kommunfullmäktige sammanträder 15 februari


  (2016-02-08)

  Kommunfullmäktige i Säters kommun sammanträder på Folkets Hus i Säter måndagen den 15 februari 2016 kl 18.30
  Läs mer


 • Invigning av Enbacka skola


  (2016-02-02)

  Vi satsar för ett större Gustafs
  • Invigning med fackeltåg
  • Upplev verksamheten i de moderna lokalerna
  • "investeringar i våra skolor - grunden för framtidstro", kommunledningen berättar
  • Hur ska framtidens Gustafs se ut? Ta chansen att påverka
  • Underhållning
  Med mera...
  Läs mer


 • Naturvårdshuggning i Säterdalen


  (2016-01-25)

  Under slutet av vecka 4 planeras avverkningarbeten i folkparksdelen av Säterdalen, närmare bestämt i sluttningen nedanför ”gamla väveriet”.Det som kommer att göras är att områden med gran avverkas för att gynna lövträd och de djur och växter som trivs i denna miljö. Projektet med att minska andelen gran i utvalda delar av dalen är ett samarbetsprojekt mellan markägaren Säters kommun och Skogsstyrelsen.
  Läs mer


 • KKiK resultat 2015


  (2016-01-21)

  Resultaten för 2015 i SKL:s årliga undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet har nu redovisats. Säter deltar för 5:e året och om du klickar på länken nedan så hittar du resultatet för Säter 2011-15. I 2015 års mätning finns förbättringar på flera punkter jämfört med tidigare år. Vi gläds framför allt åt resultatet i mått 2 Tillgänglighet på telefon. Andelen som kommit fram till handläggare har ökat från 36 % till 53 %. Vi gläds också åt resultatet i mått 10. Antalet vårdare som en brukare inom hemtjänsten möter under en 14-dagarsperiod har minskat från 18 till 12.
  Läs mer


Till startsidan Till startsidan

Snabbval

Evenemangskalender

Visas i samarbete med Visit södra Dalarna

Dagens namn

Yngve och Inge

Vädret i Säter

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000