Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Lov, läsårstider och ledighet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Grundskola

Hösttermin 2017

Elevernas första dag: måndag den 21 augusti Avslutning: torsdag den 21 december
 •  Höstlov (vecka 44) - måndag den 30 oktober - fredag den 3 november

Vårterminen 2018

Elevernas första dag: onsdag 10 januari Skolavslutning: onsdag 13 juni

Lov vårterminen 2018

 • Sportlov (vecka 9) - måndag den 26 februari - fredag den 2 mars
 • Påsklov (vecka 14) - tisdag den 3 april - fredag den 6 april
 • Måndag den 30 april - lovdag
 • Onsdag den 2 maj - lovdag
 • Fredag den 11 maj  - lovdag

Gymnasieskola

Vårterminen 2017

Elevernas första dag: tisdag 11 januari Skolavslutning: onsdag 9 juni

Lov vårterminen 2017

 • Sportlov (vecka 9): Måndag den 27 februari - fredag den 3 mars
 • Måndag den 13 mars - lovdag
 • Påsklov (vecka 16): Tisdag den 18 april - fredag den 21 april
 • Onsdag den 8 maj - lovdag
 • Fredag den 26 maj - lovdag
 • Måndag den 5 juni - lovdag

Hösttermin 2017

Elevernas första dag: måndag den 21 augusti Avslutning: torsdag den 21 december
 •  Höstlov (vecka 44) - måndag den 30 oktober - fredag den 3 november

Vårterminen 2018

Elevernas första dag: onsdag 10 januari Skolavslutning: onsdag 13 juni

Lov vårterminen 2018

 • Sportlov (vecka 9) - måndag den 26 februari - fredag den 2 mars
 • Påsklov (vecka 14) - tisdag den 3 april - fredag den 6 april
 • Måndag den 30 april - lovdag
 • Onsdag den 2 maj - lovdag
 • Fredag den 11 maj - lovdag

Ledighet, ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor. Blankett för ledighetsansökan

Skolan är viktig

Varje dag i skolan är viktig och kan inte enbart bytas ut mot hemuppgifter och läxor. I skolan sker utbildningen i samspel med andra elever och pedagoger.

Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt.

Skolplikt – ansvar

Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter. Kommunen ska se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång och vårdnadshavare ska se till att barnet kommer till skolan.

Ledighet

Vi följer skollagen som säger att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Skollagen säger också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §).

Synnerliga skäl betyder att anledningen till ledigheten ska vara så viktig att man gör ett speciellt undantag då kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.

Längre ledighet beslutas av rektor. Beslut tas av rektor utifrån en samlad bedömning av elevens skolsituation. Ansökan ska göras av förälder/vårdnadshavare.