Läsårstider, stängningsdagar och ledighet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Förvaltningschef
Tobias Mårtensson
0225-552 04

Biträdande förvaltningschef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Stefan Forsmark
0225-552 01

Ekonom
Henry Surakka
0225-552 02

Förvaltningsassistent/Utredare
Josefina Olerås
0225-551 99

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

Utvecklare/utredare
Göran Garmo
0225-551 76

Viktoria Robertsson
0225-554 40

Bemanning
Josefine Bäck
0225-554 18


Tack för ditt meddelande.

Läsårsdata 2019/2020

Förskola, skola och fritids är stängt på alla nationella helgdagar (röda dagar i kalendern)

grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning

Årskurs 1-6

Hösttermin 2019

Elevernas första dag: tisdag den 20 augusti

Avslutning: fredag den 20 december

 • Måndag den 30 september – lovdag
 • Höstlov (vecka 44) – måndag den 28 oktober – fredag den 1 november

Vårterminen 2020

Elevernas första dag: torsdag 9 januari

Skolavslutning: fredag 12 juni

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 24 februari – fredag den 28 februari
 • Måndag den 30 mars – lovdag
 • Påsklov – torsdag den 9 april – fredag den 17 april
 • Torsdag den 30 april  – lovdag
 • Torsdag och Fredag den 21-22 maj – lovdagar

Årskurs 7-9

Hösttermin 2019

Elevernas första dag: tisdag den 20 augusti

Avslutning: fredag den 20 december

 • Höstlov (vecka 44) – måndag den 28 oktober – fredag den 1 november

Vårterminen 2020

Elevernas första dag: torsdag 9 januari

Skolavslutning: fredag 12 juni

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 24 februari – fredag den 28 februari
 • Påsklov – torsdag den 9 april – fredag den 17 april
 • Torsdag den 30 april  – lovdag
 • Onsdag den 20 maj – måndag den 25 maj – lovdagar

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Hösttermin 2019

Elevernas första dag: tisdag den 20 augusti

Avslutning: fredag den 20 december

 • Fredag den 4 oktober – lovdag
 • Höstlov (vecka 44) – måndag den 28 oktober – fredag den 1 november

Vårterminen 2020

Elevernas första dag: torsdag 9 januari

Skolavslutning: fredag 12 juni

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 24 februari – fredag den 28 februari
 • Måndag den 23 mars – lovdag
 • Påsklov – torsdag den 9 april – fredag den 17 april
 • Torsdag den 30 april  – lovdag
 • Fredag den 22 maj – lovdag

Fritidshem

Läsåret 2019/2020 är fritidshemmen stängda följande datum

Höstterminen 2019

 • 16 augusti 2019
 • 30 september 2019

Vårterminen 2020

 • tisdag 7 januari 2020
 • torsdag 30 april 2020

Förskola

Information om förskolans stängningsdagar finns vid respektive förskola.

De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Kontakta förskolechef vid ditt barns förskola.


Allmän förskola

Hösttermin 2019

Barnens första dag: tisdag den 20 augusti

Avslutning: torsdag den 19 december

 • Höstlov (vecka 44): måndag den 28 oktober – fredag den 1 november

Vårtermin 2020

Barnens första dag: tisdag den 14 januari

Avslutning: torsdag den 11 juni

Lov vårterminen 2020

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 24 februari – fredag den 28 februari
 • Påsklov – torsdag den 9 april – fredag den 17 april

Läsårsdata 2020/2021

Beslut är inte taget för läsåret 2020/2021. Flera kommuner i dalarna väntar på bekräftelse från Dalatrafik angående det förslag till läsårsdata som lämnats till Dalatrafik. Tidigare läsår har kommunen själv beslutat om läsårets läsdagar, men så är det inte för läsåret 2020/2021.


Ledighet, ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.

Ledighet kan ansökas genom skola24 eller blankett. Vårdnadshavare som ansöker om ledighet genom skola24 använder samma inloggning som vid registrering av frånvaro.

Inloggning till skola24

Blankett för ledighetsansökan

Skolan är viktig

Varje dag i skolan är viktig och kan inte enbart bytas ut mot hemuppgifter och läxor. I skolan sker utbildningen i samspel med andra elever och pedagoger.
Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt.

Skolplikt – ansvar

Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter. Kommunen ska se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång och vårdnadshavare ska se till att barnet kommer till skolan.

Ledighet

Vi följer skollagen som säger att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Skollagen säger också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §).
Synnerliga skäl betyder att anledningen till ledigheten ska vara så viktig att man gör ett speciellt undantag då kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.
Längre ledighet beslutas av rektor. Beslut tas av rektor utifrån en samlad bedömning av elevens skolsituation. Ansökan ska göras av förälder/vårdnadshavare.