Läsårstider, stängningsdagar och ledighet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

TF Sektorschef
Stefan Forsmark
0225-552 01

TF Biträdande sektorschef

Viktoria Robertsson

0225-554 40

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Läsårsdata 2020/2021

Förskola, skola och fritids är stängt på alla nationella helgdagar (röda dagar i kalendern)

Gäller förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning

Höstterminen 2020

Elevernas första dag: tisdag 18 augusti

Terminsavslutning: fredag 18 december

 • Lovdag fredag 2 oktober
 • Höstlov måndag- fredag  26-30 oktober

Vårterminen 2021

Elevernas första dag: måndag 11 januari

Skolavslutning: fredag 11 juni

 • Sportlov (vecka 9) – måndag-fredag 1 -5 mars
 • Måndag den 8 mars – lovdag (Obs! direkt efter sportlovet)
 • Påsklov – tisdag-fredag 6-9 april
 • Onsdag den 12 maj  – lovdag
 • Fredag den 14 maj – lovdag

Fritidshem

Fritidshemmen stängda följande datum

Höstterminen 2020

 • fredag 14 augusti 2020
 • måndag 26 oktober 2020

Vårterminen 2021

 • torsdag 7 januari 2021
 • onsdag 12 maj 2021

Förskola

Information om förskolans stängningsdagar finns vid respektive förskola.

De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Kontakta rektor vid ditt barns förskola.

Allmän förskola

Höstterminen 2020

Barnens första dag: tisdag 18 augusti

Barnens sista dag: torsdag 17 december

Lov under höstterminen 2020

 • Höstlov: måndag- fredag 26 – 30 oktober

Vårterminen 2021

Barnens första dag: tisdag 12 januari

Barnens sista dag: torsdag 10 juni

Lov under vårterminen 2021

 • Sportlov: (vecka 9) – måndag-fredag 1 -5 mars
 • Påsklov: tisdag-fredag 6-9 april

Ledighet, ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.

Ledighet kan ansökas genom Skola24 eller blankett. Vårdnadshavare som ansöker om ledighet genom skola24 använder samma inloggning som vid registrering av frånvaro. Observera att båda vårdnadshavarna måste signera ansökan innan den blir tillgänglig för skolans personal.

Inloggning till Skola24 (användarnamn och lösenord)

Inloggning till Skola24 (mobilt bankID)

Blankett för ledighetsansökan

Skolan är viktig

Varje dag i skolan är viktig och kan inte enbart bytas ut mot hemuppgifter och läxor. I skolan sker utbildningen i samspel med andra elever och pedagoger.
Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt.

Skolplikt – ansvar

Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter. Kommunen ska se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång och vårdnadshavare ska se till att barnet kommer till skolan.

Ledighet

Vi följer skollagen som säger att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Skollagen säger också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §).
Synnerliga skäl betyder att anledningen till ledigheten ska vara så viktig att man gör ett speciellt undantag då kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.
Längre ledighet beslutas av rektor. Beslut tas av rektor utifrån en samlad bedömning av elevens skolsituation. Ansökan ska göras av förälder/vårdnadshavare.