Läsårstider, stängningsdagar och ledighet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Förskola, skola och fritids är stängt på alla nationella helgdagar (röda dagar i kalendern)

Gäller förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. Vuxenutbildning har vanligen inte lov.

Läsårsdata 2021/2022

Höstterminen 2021

Elevernas första dag: tisdag 17 augusti

Terminsavslutning: tisdag 21 december

 • Lovdag måndag 4 oktober
 • Höstlov måndag- fredag  1-5 november

Vårterminen 2022

Elevernas första dag: onsdag 12 januari

Skolavslutning: fredag 10 juni

 • Sportlov (vecka 9) – måndag-fredag 28 februari-4 mars
 • Påsklov – tisdag-fredag 19-22 april
 • Måndag den 2 maj  – lovdag
 • Fredag den 27 maj – lovdag

Fritidshem och förskola

Fritidshemmen och förskolorna är stängda följande datum.

De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt under förskolans stängningsdagar erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Kontakta rektor vid ditt barns förskola.

Höstterminen 2021

 • tisdag 10 augusti 2021
 • måndag 1 november 2021

Vårterminen 2022

 • måndag 10 januari 2022
 • måndag 2 maj 2022

Allmän förskola

Höstterminen 2021

Barnens första dag: tisdag 17 augusti

Barnens sista dag: tisdag 21 december

Lov under höstterminen 2021

 • Höstlov: (vecka 44) måndag- fredag  1-5 november

Vårterminen 2022

Barnens första dag: onsdag 12 januari

Barnens sista dag: torsdag 9 juni

Lov under vårterminen 2022

 • Sportlov: (vecka 9) – måndag-fredag 28 februari -4 mars
 • Påsklov: tisdag-fredag 19 -22 april

Höstterminen 2022

Barnens första dag: tisdag 23 augusti


Ledighet, ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.

Ledighet kan ansökas genom Skola24 eller blankett. Vårdnadshavare som ansöker om ledighet genom skola24 använder samma inloggning som vid registrering av frånvaro. Observera att båda vårdnadshavarna måste signera ansökan innan den blir tillgänglig för skolans personal.

Inloggning till Skola24 (användarnamn och lösenord)

Inloggning till Skola24 (mobilt bankID)

Blankett för ledighetsansökan

Skolan är viktig

Varje dag i skolan är viktig och kan inte enbart bytas ut mot hemuppgifter och läxor. I skolan sker utbildningen i samspel med andra elever och pedagoger.
Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt.

Skolplikt – ansvar

Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter. Kommunen ska se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång och vårdnadshavare ska se till att barnet kommer till skolan.

Ledighet

Vi följer skollagen som säger att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Skollagen säger också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §).
Synnerliga skäl betyder att anledningen till ledigheten ska vara så viktig att man gör ett speciellt undantag då kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.
Längre ledighet beslutas av rektor. Beslut tas av rektor utifrån en samlad bedömning av elevens skolsituation. Ansökan ska göras av förälder/vårdnadshavare.