Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Läsårstider, stängningsdagar och ledighet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Förvaltningschef
Ulf Månsson
0225-552 01

Biträdande förvaltningschef
Per Wikström
0225-551 78

Ekonom
Henry Surakka
0225-552 02

Förvaltningsassistent/Utredare
Anki Gustafsson
0225-551 99 (telefontid 9-12)

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

Utvecklare/utredare
Göran Garmo
0225-551 76

Utvecklare/utredare
Viktoria Robertsson
0225-554 40

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Läsårsdata 2018/2019

grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning

Hösttermin 2018

Elevernas första dag: onsdag den 22 augusti Avslutning: fredag den 21 december
 •  Höstlov (vecka 44) - måndag den 29 oktober - fredag den 2 november

Vårterminen 2019

Elevernas första dag: onsdag 9 januari

Skolavslutning: fredag 14 juni

Lov vårterminen 2019

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 25 februari – fredag den 1 mars
 • Påsklov (vecka 17) – tisdag den 23 april – fredag den 26 april
 • Måndag den 20 maj – tisdag den 21 maj – lovdagar
 • Fredag den 31 maj – lovdag
 • Fredag den 7 juni – lovdag

Fritidshem

Läsåret 2018/2019 är fritidshemmen stängda följande datum

 • 17 augusti 2018
 • 29 oktober 2018
 • 7 januari 2019
 • 20 maj 2019

Förskola

Information om förskolans stängningsdagar finns vid respektive förskola.

De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Kontakta förskolechef vid ditt barns förskola.


Allmän förskola

Hösttermin 2018

Barnens första dag: tisdag den 21 augusti

Avslutning: torsdag den 20 december

 • Höstlov (vecka 44): måndag den 29 oktober – fredag den 2 november

Vårtermin 2019

Barnens första dag: tisdag den 8 januari

Avslutning: måndag den 27 maj

Lov vårterminen 2019

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 25 februari – fredag den 1 mars
 • Påsklov – tisdag den 23 april – fredag den 26 april

Ledighet, ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.

Blankett för ledighetsansökan

Skolan är viktig

Varje dag i skolan är viktig och kan inte enbart bytas ut mot hemuppgifter och läxor. I skolan sker utbildningen i samspel med andra elever och pedagoger.
Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt.

Skolplikt – ansvar

Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter. Kommunen ska se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång och vårdnadshavare ska se till att barnet kommer till skolan.

Ledighet

Vi följer skollagen som säger att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Skollagen säger också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §).
Synnerliga skäl betyder att anledningen till ledigheten ska vara så viktig att man gör ett speciellt undantag då kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.
Längre ledighet beslutas av rektor. Beslut tas av rektor utifrån en samlad bedömning av elevens skolsituation. Ansökan ska göras av förälder/vårdnadshavare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close