Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Läsårstider, stängningsdagar och ledighet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Grundskola

Vårterminen 2018

Elevernas första dag: onsdag 10 januari - Vanlig skoldag, alla elever läser enligt schema. Fritidshemmen har öppet som vanligt från och med den 9 januari 2018.

Skolavslutning: onsdag 13 juni

Lov vårterminen 2018

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 26 februari – fredag den 2 mars
 • Påsklov (vecka 14) – tisdag den 3 april – fredag den 6 april
 • Måndag den 30 april – lovdag
 • Fredag den 11 maj  – lovdag
 • Onsdag den 16 maj – lovdag – OBS! Dagen ändrad från 2 maj 2018 till 16 maj 2018 på grund av att nationella prov ska genomföras den 2 maj

Fritidshem

Läsåret 2017/2018 är fritidshemmen stängda följande datum

 • 14 augusti 2017
 • 30 oktober 2017
 • 8 januari 2018
 • 16 maj 2018

Förskola

Information om förskolans stängningsdagar finns vid respektive förskola.

De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Kontakta förskolechef vid ditt barns förskola.


Gymnasieskola

Hösttermin 2017

Elevernas första dag: måndag den 21 augusti

Avslutning: torsdag den 21 december

 •  Höstlov (vecka 44) – måndag den 30 oktober – fredag den 3 november

Vårterminen 2018

Elevernas första dag: onsdag 10 januari

Skolavslutning: onsdag 13 juni

Lov vårterminen 2018

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 26 februari – fredag den 2 mars
 • Påsklov (vecka 14) – tisdag den 3 april – fredag den 6 april
 • Måndag den 30 april – lovdag
 • Onsdag den 2 maj – lovdag
 • Fredag den 11 maj – lovdag

Läsårsdata 2018/2019

grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning

Hösttermin 2018

Elevernas första dag: onsdag den 22 augusti

Avslutning: fredag den 21 december

 •  Höstlov (vecka 44) – måndag den 29 oktober – fredag den 2 november

Vårterminen 2019

Elevernas första dag: onsdag 9 januari

Skolavslutning: fredag 14 juni

Lov vårterminen 2019

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 25 februari – fredag den 1 mars
 • Påsklov (vecka 17) – tisdag den 23 april – fredag den 26 april
 • Måndag den 20 maj – tisdag den 21 maj – lovdagar
 • Fredag den 7 juni – lovdag

Allmän förskola

Hösttermin 2018

Barnens första dag: tisdag den 21 augusti

Avslutning: torsdag den 20 december

 • Höstlov (vecka 44): måndag den 29 oktober – fredag den 2 november

Vårtermin 2019

Barnens första dag: tisdag den 8 januari

Avslutning: tisdag den 27 maj

Lov vårterminen 2019

 • Sportlov (vecka 9) – måndag den 25 februari – fredag den 1 mars
 • Påsklov – tisdag den 23 april – fredag den 26 april

Ledighet, ledighetsansökan

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor.

Blankett för ledighetsansökan

Skolan är viktig

Varje dag i skolan är viktig och kan inte enbart bytas ut mot hemuppgifter och läxor. I skolan sker utbildningen i samspel med andra elever och pedagoger.
Alla barn i åldern 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan. Det kallas för skolplikt.

Skolplikt – ansvar

Ansvaret för att eleven fullgör sin skolplikt vilar på flera parter. Kommunen ska se till att eleverna i deras grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång och vårdnadshavare ska se till att barnet kommer till skolan.

Ledighet

Vi följer skollagen som säger att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Skollagen säger också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §).
Synnerliga skäl betyder att anledningen till ledigheten ska vara så viktig att man gör ett speciellt undantag då kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.
Längre ledighet beslutas av rektor. Beslut tas av rektor utifrån en samlad bedömning av elevens skolsituation. Ansökan ska göras av förälder/vårdnadshavare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close