Yrkesintroduktion (IMY)

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Dahlander kunskapscentrum erbjuder tre yrkesintroduktionsprogram. Samtliga inleds med ett preparandår.

 • vård och omsorg för att jobba som vårdbiträde eller undersköterska
 • barn och fritid för att jobba som elevassistent eller barnskötare
 • naturbruk för att jobba som parkarbetare eller inom jordbruk som till exempel djurskötare.

Samtliga program vänder sig till dig som ännu inte har godkända betyg för behörighet till ett nationellt program. Utbildningarna förbereder dig framförallt för att komma ut på arbetsmarknaden.

Förkunskapskrav: svenska eller svenska som andra språk på grundläggande nivå (eller motsvarande kunskaper).

Yrkesintroduktionsprogram vård och omsorg

Om utbildningen:

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella yrkespaket mot vårdbiträde eller undersköterska och har fokus på att ge dig yrkeskurser som gör dig anställningsbar inom vård- och omsorgssektorn.

Syftet med utbildningen är att du ska kunna få en anställning som vårdbiträde eller undersköterska. Utöver de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet läser du även svenska/ svenska som andra språk. För de elever som har annat modersmål än svenska förstärks utbildningen med extra stöd i svenska och yrkessvenska. Yrkespaketet läser du på 2 år. Vid behov kan utbildningstiden förändras på individnivå.

Utbildningen innehåller:

 • Undervisning gymnasiala yrkeskurser och eventuellt i grundskoleämnen som du behöver för yrket eller fortsatt utbildning.
 • Andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser.
 • APL: arbetsplatsförlagt lärande
 • Studiehandledning
 • Tillgång till elevhälsa

Möjliga utgångar:

 • Anställning inom vård- och omsorgssektorn som vårdbiträde eller undersköterska.
 • Fortsatta studier inom vuxenutbildningen mot undersköterska.

Yrkesintroduktionsprogram barn och fritid

Om utbildningen:

Utbildning utgår från Skolverkets nationella yrkespaket mot elevassistent/barnskötare. Fokus ligger på att ge dig yrkeskurser som gör dig anställningsbar inom skola och förskola.

Syftet med utbildningen är att du ska kunna får en anställning som elevassistent/barnskötare och utöver de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet läser du även svenska/svenska som andraspråk. För de elever som har annat modersmål än svenska förstärks utbildningen med extra stöd i svenska och yrkessvenska. Yrkespaketet läser du på 2 år. Vid behov kan utbildningstiden förändras på individnivå.

Utbildningen innehåller:

 • Undervisning gymnasiala yrkeskurser och eventuellt i grundskoleämnen som du behöver för yrket eller fortsatt utbildning.
 • Andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser.
 • APL: arbetsplatsförlagt lärande
 • Studiehandledning.
 • Tillgång till elevhälsa.

Möjliga utgångar:

 • Anställning inom skola och förskola som elevassistent, barnskötare.
 • Fortsatta studier inom vuxenutbildningen med sikte på förskollärare eller personlig assistent.

Yrkesintroduktionsprogram naturbruk

Djurskötare i mjölkproduktion 

Djurskötare i mjölkproduktion är en utbildning är en utbildning för dig som vill jobba med och nära djur i en sektor som bokstavligen ger mat på bordet. Att jobba med djur och följa naturens kretslopp är ett jobb som både kräver mycket av dig men ger också minst lika mycket tillbaka.  Djurens välbefinnande är en del av ditt ansvar och din yrkesstolthet.  

 Utbildningen är ett av Skolverkets nationella yrkespaket med kurser ur naturbruksprogrammet.  Det ger kunskap som du behöver för att verka inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion. 

 Utbildningen fokuserar mycket på att omvandla teori till praktisk användning av det vi läser och diskuterar. Mycket praktiskt arbete görs på någon av våra metodgårdar.  Att kunna planera, genomföra och utvärdera arbetsprocesser med viss företagsekonomisk förmåga är en stor del av utbildningen.  Du får också kunskaper om arbetsmiljöfrågor för att kunna arbeta säkert och ergonomiskt.  Utbildningen utvecklar också din förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. 

 Utbildningen är på ett år.  Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med minst 15 % av studietiden på plats på våra metodgårdar och på gårdar i Säters kommun. Om du inte bor i Säters kommun finns det vissa möjligheter till APL där du bor.   

 Kurser 600p: 

 • Djuren i naturbruket 
 • Djurens biologi 
 • Lantbruksdjur 1 
 • Naturbruk 
 • Fordon och redskap