Yrkesintroduktion (IMY)

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Yrkesintroduktion (IMY) barn och fritid eller vård och omsorg

Dahlander kunskapscentrum erbjuder två yrkesintroduktionsprogram. Ett för dig som vill jobba inom vård och omsorg som vårdbiträde eller undersköterska och ett för dig som vill jobba inom skola och förskola som elevassistent eller barnskötare. Båda programmen vänder sig till dig som ännu inte har godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningarna förbereder dig för att komma ut direkt på arbetsmarknaden, där behovet av personal är stort.

Förkunskapskrav: svenska eller svenska som andra språk på grundläggande nivå (eller motsvarande kunskaper)

IMYVO yrkesintroduktionsprogram vård och omsorg

Om utbildningen:

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella yrkespaket mot vårdbiträde eller undersköterska och har fokus på att ge dig yrkeskurser som gör dig anställningsbar inom vård- och omsorgssektorn.

Syftet med utbildningen är att du ska kunna få en anställning som vårdbiträde eller undersköterska. Utöver de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet läser du även svenska/ svenska som andra språk. För de elever som har annat modersmål än svenska förstärks utbildningen med extra stöd i svenska och yrkessvenska. Yrkespaketet läser du på 2 år. Vid behov kan utbildningstiden förändras på individnivå.

Utbildningen innehåller:

 • Undervisning gymnasiala yrkeskurser och eventuellt i grundskoleämnen som du behöver för yrket eller fortsatt utbildning.
 • Andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser.
 • APL: arbetsplatsförlagt lärande
 • Studiehandledning
 • Tillgång till elevhälsa

Möjliga utgångar:

 • Anställning inom vård- och omsorgssektorn som vårdbiträde eller undersköterska.
 • Fortsatta studier inom vuxenutbildningen mot undersköterska.

IMYBF yrkesintroduktionsprogram barn och fritid

Om utbildningen:

Utbildning utgår från Skolverkets nationella yrkespaket mot elevassistent/barnskötare. Fokus ligger på att ge dig yrkeskurser som gör dig anställningsbar inom skola och förskola.

Syftet med utbildningen är att du ska kunna får en anställning som elevassistent/barnskötare och utöver de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet läser du även svenska/svenska som andraspråk. För de elever som har annat modersmål än svenska förstärks utbildningen med extra stöd i svenska och yrkessvenska. Yrkespaketet läser du på 2 år. Vid behov kan utbildningstiden förändras på individnivå.

Utbildningen innehåller:

 • Undervisning gymnasiala yrkeskurser och eventuellt i grundskoleämnen som du behöver för yrket eller fortsatt utbildning.
 • Andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser.
 • APL: arbetsplatsförlagt lärande
 • Studiehandledning.
 • Tillgång till elevhälsa.

Möjliga utgångar:

 • Anställning inom skola och förskola som elevassistent, barnskötare.
 • Fortsatta studier inom vuxenutbildningen med sikte på förskollärare eller personlig assistent.