Föräldrasamarbete

Kontaktinformation

Kungsgårdskolan

Telefon Expedition: 0225-552 24

Besöksadress: Västra Långgatan 14

E-post: kungsgardsskolan@edu.sater.se

 


Tack för ditt meddelande.

Kungsgårdsskolan genomför Forum för samråd två gånger per termin. Detta är tillfällen då skolan, vårdnadshavare och elever kan träffas tillsammans och diskutera frågor rörande barns utveckling och lärande.

Skola och hem utbyter erfarenheter och utvecklar verksamheten tillsammans. Elevrådets representanter kan delta i dessa forum för att berätta om arbetet i skolan, delge idéer och tankar från elevrådet, med mera.

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin och föräldramöten i regel en gång per läsår eller efter behov.