Lärvux

Kontaktinformation

Dahlander Kunskapscentrum

Telefon: 0225-554 11

Besöksadress:  Jönshyttevägen 4

E-post: dahlanderkunskapscentrum@edu.sater.se


Tack för ditt meddelande.

Lärvux är en kommunal utbildning för vuxna över 20 år med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

Utbildningen finns på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program.

För vägledning och anmälan kontakta Tommy Berg på telefonnummer 0225-55421 eller
mejl tommy.berg@edu.sater.se

Läs mer om särskilt utbildning för vuxna hos Skolverket.