Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Enbacka skola F-6

Kontaktinformation

Enbacka skola

Telefon Expedition: 0225-366 66

Besöksadress: Enbackavägen 62

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Naturskönt med utsikt över Dalälven ligger Enbacka skola i Gustafs där utbildar vi 285 barn från förskoleklass till klass 6 i åldern 6 till 13. Skolan är organiserad i två arbetslag, Låg och Mellan. 

Pinglan och Klockan ansvarar för barnen 6-9 år och Mellan för barnen 10-12 år.
På skolan finns även ett integrerat folkbibliotek som dessutom är skolbibliotek.

Enbacka skola har under läsåret renoverats, vilket har medfört att vi har tillgång till specialsalar som NO-sal, bildsal, aula/musiksal, arbetsrum för lärare och elevhälsans personal har egna kontor och möjlighet till konferensrum där de kan möta elever och vårdnadshavare.

Vi har samlad skoldag vilket innebär att alla barn har samma skoltid, 7.50-13.40. Barnen får möta flera vuxna med olika pedagogisk kompetens som samarbetar med varandra. Fritidshemmen, Klockan, Pinglan och Storfritids ingår som en naturlig del av verksamheten. Detta innebär att vi kan väva in lek, skapande och praktiskt arbete under skoldagen.

Enbacka skola strävar efter att vara en trygg skola där både barn och vuxna möter varandra med respekt. Vi strävar efter en lärandemiljö där alla kan samarbeta med varandra.