Enbacka skola F-6

Kontaktinformation

Besöksadress: Enbackavägen 62, 781 61 Gustafs

Telefon Expedition: 0243-783 77

E-post 

  • Skolan: enbackaskola@edu.sater.se
  • Storklockans fritids: storklockan@edu.sater.se
  • Fritids Pinglan: fritidspinglan@edu.sater.se

Tack för ditt meddelande.

Enbacka skola ligger centralt placerad i Enbacka. Skolan har fritidshem, förskoleklass och skolår 1-6.

På Enbacka skola går c:a 290 elever och här arbetar c:a 40 personal. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor. Övrig personal består av klasslärare, slöjdlärare, idrottslärare, lärare i fritidshem, barnskötare, elevassistenter, specialpedagog, kurator samt skolsköterska. Skolan är indelad i två stadier; förskoleklass- årskurs 3 samt årskurs 4 – årskurs 6. Skolan har två fritidshemsavdelningar, Pinglan (förskoleklass – åk 1) samt Storklockan (årskurs 2-6).

I vår plan mot diskriminering och annan kränkande behandling beskriver vi hur skolan arbetar för att skapa en trygg miljö för alla elever. Planens övergripande mål är att alla elever känner meningsfullhet, trygghet , glädje och lust att lära. Vilket betyder att:

  • Alla elever upplever trygghet och studiero i alla lärmiljöer.
  • Alla elever upplever att de ingår i en gemenskap.
  • Alla på vår skola arbetar för en inkluderande lärmiljö och en stark vi-känsla.
  • Alla på vår skola respekterar varandra och förstår allas lika värde.