Klockarskolan 7-9

Kontaktinformation

E-post: klockarskolan@edu.sater.se

Expedition: 0225-552 05

Besöksadress: Klockaregatan 2, 783 32 Säter

Frånvaro? Ledighetsansökan? Rutiner? Logga in i programmen Skola24 (schema, frånvaro, ledighet) och Unikum (info. till aktuella elever och vårdnadshavare, kontaktuppgifter, kunskapsbedömningar) via E-tjänster på Säters kommuns hemsida (välj webbsida före app även från mobilen för att ta del av all information).


Tack för ditt meddelande.

Det här är Klockarskolan - Säters kommuns skola för elever i årskurs 7-9. För oss är det viktigt att DU upplever att du LYCKAS med ditt skolarbete och att vi hjälps åt.

Ny elev?

Vi arbetar för att du ska vara medveten om att ju mer du försöker, vågar och tränar på det som skolan erbjuder dig, desto större förutsättningar ger du dig själv för att lyckas med dina studier och arbete både idag och i framtiden.

En avgörande del i din utbildning är att du känner dig trygg och har studiero. För ett bra stöd under din skolgång finns personal med olika kompetenser som lärare, mentor, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare, ungdomscoach, IT-administratör och Elevhälsa med specialpedagog, kurator, skolsköterska och psykolog.

Hos oss har du en egen dator att använda i undervisningen och tillgång till digitala verktyg som Office365 med Teams, Gleerups, Inläsningstjänst, Digiexam, Magma, Unikum och Skola24.

I samverkan med andra elever och personal på ämneslektioner, klassens tid och via elevrådet har du möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i arbetet för en ännu bättre utbildning och skolmiljö, liksom i arbetet utifrån klassens behov.

På Klockarskolan kan du välja att ha musikprofil. Förutom extra musik på schemat kan du varje vecka få en kostnadsfri lektion i bl.a. instrument, samt delta i Kulturskolans utbud på fritiden.

Du som bor i Säters kommun och går i årkurs 6 får under läsåret mer information om vår verksamhet via post, Unikum och besök. Du som inte bor i kommunen men är intresserad av att gå hos oss är varmt välkommen att kontakta skolans expedition.

Ny kollega?

Klockarskolan är en stimulerande arbetsplats där du ges förutsättningar att verka och utvecklas i din roll tillsammans med kollegor, vilket vi tycker är viktigt för din trivsel och arbetsmiljö.

Vår personal trivs, är trygga i sin roll och rekommenderar Klockarskolan. I vår verksamhet arbetar ca 330 elever och 50 personal. Vi är organiserade i ämnes-, lär- och mentorsteam och arbetar kontinuerligt för goda relationer, inkluderande lärmiljöer och en hållbar arbetsmiljö.

Varmt välkommen till oss!

Sociala medier

Följ gärna våra elevers goda arbete på Instagram och Facebook