Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så arbetar vi

Kontaktinformation

Kungsgårdskolan

Telefon Expedition: 0225-552 24

Besöksadress: Västra Långgatan 14

E-post: kungsgardsskolan@edu.sater.se

 

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

På Kungsgårdsskolan har vi en vision - att alla elever känner meningsfullhet, glädje, trygghet och lust att lära. All vår verksamhet strävar mot att närma oss den.

Vi arbetar tätt runt eleverna i arbetslag med speciallärare knutna till varje arbetslag. Vi eftersträvar hela tiden att arbeta kring ”röda tråden” vilket innebär att vi har ett pedagogiskt synsätt som bygger på elevernas kontinuerliga lärprocess från förskolan till år 6.

Våra fritidshem erbjuder en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen, med ambitionen att alltid ha trygga miljöer som stimulerande och roliga för barnen. Fritidshemmens verksamhet formas utifrån barnens mognad och ålder och verksamheten kan därför variera mellan avdelningarna. Barnen lär sig under hela dagen och därför är fritidshemmet en mycket viktig del i Kungsgårdsskolans verksamhet.

I vår plan mot diskriminering och annan kränkande behandling beskriver vi hur skolan arbetar för att skapa en trygg miljö för alla elever. Planens övergripande mål är att alla elever känner meningsfullhet, trygghet , glädje och lust att lära. Vilket betyder att:

  • Alla elever upplever trygghet och studiero i alla lärmiljöer.
  • Alla elever upplever att de ingår i en gemenskap.
  • Alla på vår skola arbetar för en inkluderande lärmiljö och en stark vi-känsla.
  • Alla på vår skola respekterar varandra och förstår allas lika värde.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close