Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ferieplats

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

För de skolbarn som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats.

  • barn som tidigare varit inskrivna i fritidshem och som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år
  • plats erbjuds vid det fritidshem där barnet tidigare haft sin placering
  • platserna är avsedda att täcka barnets faktiska omsorgsbehov
  • platsen kostar 50 kr/anmäld närvarodag, debiteras tre gånger per år i efterskott.

Anmälan
Anmälan sker genom att på blanketten för uppsägning av fritidshemsplats notera att man vill ha ferieplats. Abonnemanget upphör 1 maj. Föräldrar som önskar förlänga abonnemanget måste anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 0225-551 99 eller via mail bun@sater.se.

Anmälan om närvaro skall göras direkt till fritidshemmet minst en månad i förväg när det gäller längre lov, t.ex. jullov. För övriga lov t.ex. studiedagar görs anmälan minst två veckor innan så att personalen kan anpassa verksamheten till barnantalet.
Omsorgsbehovet under sommaren anmäls senast den 1 maj.

Frågor
Frågor kring verksamheten besvaras av personalen eller rektor för ditt barns fritidshem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close