Ferieplats (fritids endast på loven)

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

För de skolbarn som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats.

  • barn som tidigare varit inskrivna i fritidshem och som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år (åk 6)
  • plats erbjuds vid det fritidshem där barnet tidigare haft sin placering
  • platserna är avsedda att täcka barnets faktiska omsorgsbehov
  • platsen kostar 50 kr/anmäld närvarodag, debiteras i efterskott.

Anmälan
Anmälan görs via mejl till barnomsorg@sater.se.  Abonnemanget upphör 1 maj. Föräldrar som önskar förlänga abonnemanget måste ansöka om ferieplats igen på via mejl till barnomsorg@sater.se. Anmälan om närvaro ska göras i Tempus minst en månad i förväg när det gäller längre lov, t.ex. jullov. För övriga lov t.ex. studiedagar görs anmälan minst två veckor innan så att personalen kan anpassa verksamheten till barnantalet.

Omsorgsbehovet under sommaren anmäls senast den 1 maj.

Frågor
Frågor kring verksamheten besvaras av personalen eller rektor för ditt barns fritidshem.