Ferieplats (fritids endast på loven)

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

För de skolbarn som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats.

  • barn som tidigare varit inskrivna i fritidshem och som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år
  • plats erbjuds vid det fritidshem där barnet tidigare haft sin placering
  • platserna är avsedda att täcka barnets faktiska omsorgsbehov
  • platsen kostar 50 kr/anmäld närvarodag, debiteras tre gånger per år i efterskott.

Anmälan
Anmälan görs på e-tjänsten ansök om barnomsorg. Man kan även anmäla ferieplats i och med uppsägningen av fritidsplatsen.  Abonnemanget upphör 1 maj. Föräldrar som önskar förlänga abonnemanget måste ansöka om ferieplats igen på e-tjänsten ansök om barnomsorg eller anmäla detta till barn- och utbildningssektorn på telefon 0225-551 99 eller via mail bun@sater.se.

Anmälan om närvaro ska göras direkt till fritidshemmet minst en månad i förväg när det gäller längre lov, t.ex. jullov. För övriga lov t.ex. studiedagar görs anmälan minst två veckor innan så att personalen kan anpassa verksamheten till barnantalet.
Omsorgsbehovet under sommaren anmäls senast den 1 maj.

Frågor
Frågor kring verksamheten besvaras av personalen eller rektor för ditt barns fritidshem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter