Introduktion i Säters kommuns förskolor

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-551 99

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Att börja förskolan kan vara att upptäcka en ny och spännande värld. För en del är det nytt och andra kan ha erfarenhet av vad det innebär. Ni är alla Välkomna! Alla barn som börjar i vår enhet startar sin tid med en aktiv introduktion. Det innebär att barnet och vårdnadshavaren är med i vår verksamhet i alla aktiviteter och rutiner.

Tillsammans med vårdnadshavare, pedagoger och kamrater upplever barnet vad det innebär att gå i förskolan.Tidigare kallades introduktionen för inskolning.

Informationsmöte

Varje område har ett större informationsmöte en eller flera gånger per termin för alla som ska börja förskolan. Där ni träffar rektor, pedagoger och specialpedagoger och har möjlighet att ställa frågor. 

Varför aktiv introduktion?

Ditt barn introduceras till en verksamhet och ett socialt sammanhang på förskolan. Därför vill vi att barnet under trygga förhållanden, tillsammans med sin vårdnadshavare, får lära känna sina nya kamrater, pedagoger och förskolans olika lärmiljöer. Alla barn är unika och har olika behov vilket gör att introduktionen kan se lite olika ut.

Introduktionstider

Introduktionstiden planeras att ta ca 10 dagar och börjar på onsdagar.
Dag 1, kl. 09:00-10:30, vårdnadshavare närvarar hela tiden.
Dag 2-4, kl. 09:00-11:00, vårdnadshavare närvarar hela tiden.
Dag 5-10, kl. 09:00-13:00, vårdnadshavare lämnar kortare/längre stunder.

Under dag 5-10 har ni en diskussion med pedagogerna kring er medverkan vid matsituationen och vilan. Barnets behov styr. Ingen mat serveras till er vårdnadshavare under introduktionen. När introduktionen är klar är det viktigt att tänka på att första riktiga lämningsdagen inte infaller efter ledighet t.ex. helg.

Er roll som vårdnadshavare dag 1 till dag 4

Ni vårdnadshavare deltar i förskolans alla aktiviteter under dag 1 till dag 4. Det är ni som utgör tryggheten för era barn och som ska finnas där med stöd och uppmuntran när vi pedagoger erbjuder barnen spännande aktiviteter. Vårdnadshavarens roll blir att vara ”trygg och tråkig”. Pedagogens roll är att vara ”rolig och lockande”.

Er roll som vårdnadshavare dag 5 till dag 10

Dag 5 till dag 10 planeras tillsammans med pedagogerna utifrån ditt barns behov. Nu börjar ni att kunna gå ifrån kortare stunder. När vi har kommit överens om att det är dags att gå ifrån en stund är det viktigt att ni tydligt visar för ert barn att ni går.

Vår roll som pedagoger

Under introduktionsdagarna har vi pedagoger möjlighet att lära känna barnet och er vårdnadshavare. I leken och i verksamhetens vardagliga rutiner skapar vi förutsättningar för en god relation till barnet och det är där vi kommer att möta dem för att få kontakt. Det ska var tryggt, lustfyllt och lärorikt att vara i förskolan.

Övergångar

Pedagogerna planerar och genomför övergångar mellan avdelningar på förskolan. Vid byte av förskola planeras introduktionen tillsammans med vårdnadshavare utifrån barnets behov.