Introduktion i Säters kommuns förskolor

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Välkomna att börja förskolan i Säters kommun. Att börja förskolan kan vara att upptäcka en ny och spännande värld. För en del är det nytt och andra kan ha erfarenhet av vad det innebär.  

Varje förskoleområde har ett informationsmöte en gång per termin för de vårdnadshavare som har barn som ska börja förskolan. Då träffar ni träffar rektor, pedagoger och specialpedagog. Där har ni även möjlighet att ställa frågor.  Alla barn som börjar i vår enhet startar sin tid med en aktiv introduktion. Det innebär att barnet och vårdnadshavare är med i verksamheten i alla aktiviteter och rutiner. Tillsammans med vårdnadshavare, pedagoger och kamrater upplever barnet vad det innebär att gå i förskolan.  för

Varför aktiv introduktion?

Ditt barn introduceras till en verksamhet och ett socialt sammanhang på förskolan. Därför vill vi att barnet under trygga förhållanden, tillsammans med sin vårdnadshavare, får lära känna sina nya kamrater, pedagoger och förskolans olika lärmiljöer. Alla barn är unika och har olika behov vilket gör att introduktionen kan se lite olika ut.

Introduktionstider

Introduktionstiden kan se olika ut och styrs efter ert barns behov.  
Det kan se ut så här: 
Dag 1             kl. 9.15-10.30 vårdnadshavare närvarar hela tiden.  
Dag 2-4          kl. 9.15-11:00 vårdnadshavare närvarar hela tiden. 
Dag 5-10        kl. 9.15-13.00 vårdnadshavare lämnar kortare/längre stunder. 
 
Under dag 5-10 har ni en diskussion med pedagogerna kring er medverkan vid matsituationen och vilan. Barnets behov styr. Ingen mat serveras till er vårdnadshavare under introduktionen. När introduktionen är klar är det viktigt att tänka på att den första riktiga lämningsdagen inte infaller efter ledighet t.ex. helg. 

Er roll som vårdnadshavare dag 1 till dag 4

Ni vårdnadshavare deltar i förskolans alla aktiviteter under dag 1 till dag 4. Det är ni som utgör tryggheten för era barn och som ska finnas där med stöd och uppmuntran när pedagogerna erbjuder barnen spännande aktiviteter. Pedagogens roll är att vara” rolig och lockande” medan er roll som vårdnadshavare övergår mer till att vara” trygg och tråkig”. Tänk på att du som vårdnadshavare har kläder efter väder och kan delta i verksamhet inne såväl som ute.  

Er roll som vårdnadshavare dag 5 till dag 10

Dag 5 till dag 10 planeras tillsammans med pedagogerna utifrån ert barns behov. Nu börjar ni att kunna gå ifrån kortare/längre stunder. När ni tillsammans med pedagogerna kommit överens om att det är dags för er att gå ifrån är det viktigt att ni tydligt visar för ert barn att ni går. 

Vår roll som pedagoger

Under introduktionsdagarna har vi pedagoger möjlighet att lära känna ert barn och er vårdnadshavare. I leken och i verksamhetens vardagliga rutiner skapar vi förutsättningar för att mötas och bygga en god relation till ert barn. Det ska vara tryggt, lustfyllt och lärorikt att vara i förskolan.