Forum för samråd och föräldramöten

Kontaktinformation

E-post: klockarskolan@edu.sater.se

Expedition: 0225-552 05

Besöksadress: Klockaregatan 2, 783 32 Säter

Frånvaro? Ledighetsansökan? Rutiner? Logga in i programmen Skola24 (schema, frånvaro, ledighet) och Unikum (info. till aktuella elever och vårdnadshavare, kontaktuppgifter, kunskapsbedömningar) via E-tjänster på Säters kommuns hemsida (välj webbsida före app även från mobilen för att ta del av all information).


Tack för ditt meddelande.

Forum för samråd 2023-2024

Ett tillfälle för skola, vårdnadshavare och kontaktpolitiker att träffas för att tillsammans verka för en ännu bättre skoltid vad avser trivsel, utveckling och lärande för skolans elever och personal.

Under läsåret bjuder vi in till fyra träffar i Klockarskolans personalrum kl. 17.30-18.30. Anmäl om ni avser närvara och ev. fråga som ni önskar att vi lyfter till per.sandberg@edu.sater.se

Höstterminen 2023

Mån. 9/10 (anmälan senast tors. 5/10)

Mån. 4/12 (anmälan senast tors. 30/11)

Vårterminen 2024

Mån. 5/2 (anmälan senast tors. 1/2)

Mån. 6/5 (anmälan senast tors. 2/5)

Föräldramöten 2023-2024

Under september månad bjuder Klockarskolan tillsammans med bl.a. Elevhälsa, fritidssektorn, socialtjänst och polis in till tre kvällar med fokus på samarbete för en bra skol- och fritid.

Inbjudan finns i meddelandet PRAKTISK INFORMATION I VARDAGEN i programmet Unikum.

Tis. 5/9 kl. 17.30 årskurs 7

Tis. 19/9 kl. 17.30 årskurs 9

Tis. 26/9 kl. 17.30 årskurs 8