Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Föräldrasamarbete

Kontaktinformation

Klockarskolan

Telefon Expedition: 0225-55 205

Besöksadress: Klockargatan 2

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Vårdnadshavare har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten på Klockarskolan genom forum för samråd, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Syftet med forum för samråd är att skapa inflytande, delaktighet och engagemang för vårdnadshavare i Klockarskolans verksamhet och fortsatta arbete. Representanter för varje klass utses vid läsårets första föräldramöte, vilka därefter får information om möten via InfoMentor. Brukarråd hålls två gånger per termin.

I början av terminen bjuds samtliga vårdnadshavare in till föräldramöte, och utvecklingssamtal hålls en gång per termin.