Grundsärskola

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Förvaltningschef
Tobias Mårtensson
0225-552 04

Biträdande förvaltningschef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Stefan Forsmark
0225-552 01

Ekonom
Henry Surakka
0225-552 02

Förvaltningsassistent/Utredare
Josefina Olerås
0225-551 99

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

Utvecklare/utredare
Göran Garmo
0225-551 76

Viktoria Robertsson
0225-554 40

Bemanning
Josefine Bäck
0225-554 18


Tack för ditt meddelande.

Skolformen särskola är en del av den obligatoriska särskolan. Här kan eleverna gå i särskoleklass under skolåren 1-9 med möjlighet till ytterligare två år efter prövning. De kan också gå i en vanlig klass.

När eleven blir mottagen i den obligatoriska grundsärskolan kan vårdnadshavare välja om deras barn/ungdom ska vara integrerad elev i en grundskoleklass eller klassplacerad i en särskoleklass. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass men läser enligt särskolans kursplan.

Särskoleklasser skolår 1–6 finns på Kungsgårdsskolan och skolår 6-9 finns på Klockarskolan. Träningsskola finns på Kungsgårdsskolan.

Elevhälsans chef beslutar på delegation av Barn- och utbildningsnämnden om eleven ska läsa enligt grundsärskolans kursplan eller träningsskolans kursplan.

Gymnasiesärskola

I Dalarna finns nio olika fyraåriga gymnasiesärutbildningar och de finns på skolor i Borlänge, Falun, Leksand, Ludvika och Rättvik.

Säters kommun samarbetar med 10 andra kommuner i Dalarna. Genom samarbetet kan elever från Säter söka till vilken skola de vill i regionen.

Läs mer om de olika skolorna och utbildningarna på Gysärs hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter