Grundsärskola

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Skolformen särskola är en del av den obligatoriska grundsärskolan. Här kan eleverna gå i särskoleklass under skolåren 1-9 med möjlighet till ytterligare två år efter prövning. De kan också gå i en vanlig klass.

När eleven blir mottagen i den obligatoriska grundsärskolan kan vårdnadshavare välja om deras barn/ungdom ska vara integrerad elev i en grundskoleklass eller klassplacerad i en särskoleklass. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass men läser enligt särskolans kursplan.

Särskoleklasser skolår 1–6 finns på Kungsgårdsskolan och skolår 6-9 finns på Klockarskolan. Träningsskola finns på Kungsgårdsskolan.

Elevhälsans chef beslutar på delegation av Barn- och utbildningsnämnden om eleven ska läsa enligt grundsärskolans kursplan eller träningsskolans kursplan.

Gymnasiesärskola

I Dalarna finns nio olika fyraåriga gymnasiesärutbildningar och de finns på skolor i Borlänge, Falun, Leksand, Ludvika och Rättvik.

Säters kommun samarbetar med 10 andra kommuner i Dalarna. Genom samarbetet kan elever från Säter söka till vilken skola de vill i regionen.

Läs mer om de olika skolorna och utbildningarna på Gysärs hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter