Grundsärskola

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Josefina Olerås
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Skolformen särskola är en del av den obligatoriska grundsärskolan. Här kan eleverna gå i särskoleklass under skolåren 1-9 med möjlighet till ytterligare två år efter prövning. De kan också gå i en vanlig klass.

När eleven blir mottagen i den obligatoriska grundsärskolan kan vårdnadshavare välja om deras barn/ungdom ska vara integrerad elev i en grundskoleklass eller klassplacerad i en särskoleklass. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass men läser enligt särskolans kursplan.

Särskolan i Säter heter Kristineskolan. Särskoleklasser skolår 1–6 samt träningssärskola har sina lokaler i anslutning till Kungsgårdsskolan och skolår 6-9 finns på Klockarskolan.

Elevhälsans chef beslutar på delegation av Barn- och utbildningsnämnden om eleven ska läsa enligt grundsärskolans kursplan eller träningsskolans kursplan.

Gymnasiesärskola

I Dalarna finns nio olika fyraåriga gymnasiesärutbildningar och de finns på skolor i Borlänge, Falun, Leksand, Ludvika och Rättvik.

Säters kommun samarbetar med 10 andra kommuner i Dalarna. Genom samarbetet kan elever från Säter söka till vilken skola de vill i regionen.

Läs mer om de olika skolorna och utbildningarna på Gysärs hemsida.