Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Särskola

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Förskola

Barnen kan bara gå i särskola från årskurs 1. Oavsett funktionsnedsättning kan ditt barn gå i ordinarie förskola.

Detta innebär att dina barn oavsett funktionsnedsättning kan ta del av den ordinarie förskoleverksamheten i Säter från det att de är 1 år gamla fram tills att de börjar skolan.

Förskolorna har en egen läroplan som varje verksamhet jobbar efter. Av läroplanen framgår vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att ta del av läroplanen får du som förälder veta vilka förväntningar och krav du kan ställa på verksamheten.

För barn med funktionsnedsättning anpassas verksamheten i samråd med Elevhälsa.

Grundsärskola

Skolformen särskola är en del av den obligatoriska särskolan. Här kan eleverna gå i särskoleklass under skolåren 1-9 med möjlighet till ytterligare två år efter prövning. De kan också gå i en vanlig klass.

När eleven blir mottagen i den obligatoriska grundsärskolan kan vårdnadshavare välja om deras barn/ungdom ska vara integrerad elev i en grundskoleklass eller klassplacerad i en särskoleklass. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass men läser enligt särskolans kursplan.

Särskoleklasser skolår 1–6 finns på Kungsgårdsskolan och skolår 6-9 finns på Klockarskolan. Träningsskola finns på Kungsgårdsskolan.

Elevhälsans chef beslutar på delegation av Barn- och utbildningsnämnden om eleven ska läsa enligt grundsärskolans kursplan eller träningsskolans kursplan.

Gymnasiesärskola

I Dalarna finns nio olika fyraåriga gymnasiesärutbildningar och de finns på skolor i Borlänge, Falun, Leksand, Ludvika och Rättvik.

Säters kommun samarbetar med 10 andra kommuner i Dalarna. Genom samarbetet kan elever från Säter söka till vilken skola de vill i regionen.

Läs mer om de olika skolorna och utbildningarna på Gysärs hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close