Anpassad grundskola

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Skolformen anpassad skola är en del av den obligatoriska anpassade grundskolan. Här kan eleverna gå i anpassad klass under skolåren 1-9 med möjlighet till ytterligare två år efter prövning. De kan också gå i en vanlig klass.

När eleven blir mottagen i den obligatoriska anpassade grundskolan kan vårdnadshavare välja om deras barn/ungdom ska vara integrerad elev i en grundskoleklass eller klassplacerad i en anpassad klass. Att gå som integrerad elev innebär att man går i en grundskoleklass men läser enligt den anpassade grundskolans kursplan.

Den anpassade grundskolan i Säter heter Kristineskolan. Anpassade klasser skolår 1–6 samt träningsskola har sina lokaler i anslutning till Kungsgårdsskolan och skolår 6-9 finns på Klockarskolan.

Elevhälsans chef beslutar på delegation av Barn- och utbildningsnämnden om eleven ska läsa enligt den anpassade grundskolans kursplan eller träningsskolans kursplan.

Anpassad gymnasieskola

I Dalarna finns nio olika fyraåriga anpassade gymnasieutbildningar och de finns på skolor i Borlänge, Falun, Leksand, Ludvika och Rättvik.

Säters kommun samarbetar med 10 andra kommuner i Dalarna. Genom samarbetet kan elever från Säter söka till vilken skola de vill i regionen.

Läs mer om de olika skolorna och utbildningarna på Gysärs hemsida.