Mat i förskola och skola

Kontaktinformation

Kostchef

Telefon: 0225-55216


Tack för ditt meddelande.

Våra barn äter på stjärnrestaurang

Veckans meny /matsedel för förskolor och skolor

Du kan också se skolmatsedeln i din smartphone, med appen Skolmaten. Appen laddas ner gratis från respektive appbutik. För mer information om appen: www.dinskolmat.se. Med appen kan du och ditt barn ge feedback till skolköket genom att tala om hur maten var idag.

Goda matvanor ger god hälsa

God hälsa ger bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv. I våra förskole- och skolkök serveras näringsriktig mat, från grunden tillagad på plats, ofta med ekologiska och närproducerade råvaror. Det kallar vi en investering i framtiden.

Lunchrasten är också en viktig lektion

I skolan lär man sig läsa, skriva och räkna rätt. I Säters förskolor och skolor vill vi också lära barnen att äta rätt, att äta hälsosamt. Vi menar att det är en förutsättning för kunskapsinhämtning och ett livslångt lärande.

Riktlinjer

Riktlinjer för mat och måltider är en del i barn- och utbildningsnämndens arbetet för att leva upp till de övergripande målen i folkhälsoplanen, antagen av kommunfullmäktige:

  • att stimulera till goda matvanor i förskola, skola och äldreomsorg
  • ökad eller bibehållen konsumtion av ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade livsmedel
  • att minska andelen barn med övervikt och fetma
  • att sprida kunskap om goda matvanor

Specialkost

Specialkost är viktig för barn som behöver det för att må bra, eller har behov av det på grund av religiösa eller etiska skäl. Ansökan om specialkost eller anpassade måltider ska undertecknas av dig som är vårdnadshavare eller myndig elev och lämnas in i god tid inför höstterminen varje år. Vid förändring under läsåret ska ansökan uppdateras omgående.

Tre olika blanketter

  • Ansökningsblankett för specialkost. Om du/ditt barn behöver specialkost vid till exempel allergi, intolerans eller andra matrelaterade sjukdomar och symtom. Du behöver också lämna ett intyg från behandlade läkare eller dietist (med vissa undantag). Ny blankett ska lämnas in i början av varje läsår och om behovet ändras.
  • Ansökningsblankett för behovsanpassade måltider. Om ditt barn behöver anpassade måltider på grund av selektivt ätande med anledning av till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller liknande.Förskolans rektor eller skolans elevhälsogrupp ska intyga behovet. Ny blankett ska lämnas in i början av varje läsår och om behovet ändras.
  • Ansökningsblankett för anpassade måltider av etiska eller religiösa skäl. Om ditt barn behöver anpassade måltider på grund av religiösa eller etiska skäl ansöker du via denna blankett. För Om du/ditt barn väljer att utesluta mat av animaliskt ursprung erbjuds vegetarisk mat. När du ansöker framgår vilka typer av vegetarisk mat som erbjuds.  En ny blankett ska lämnas in i början av varje läsår

När ditt barn ska byta skola

När ditt barn flyttar till annan förskola/skola är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att lämna in blankett och intyg till den nya skolan.

Senaste dag för att lämna blankett och eventuellt intyg

Skicka blankett och eventuellt intyg så att vi har det senast två veckor innan skolstart eller start på fritids efter sommarledighet. Samma sak ska göras inför varje höststart. Adressen står på blanketten.