Mat i förskola och skola

Kontaktinformation

Petter Isacson

Kostchef

Telefon: 0225-55216


Tack för ditt meddelande.

Våra barn äter på stjärnrestaurang

Veckans meny /matsedel för förskolor och skolor

Du kan också se skolmatsedeln i din smartphone, med appen Skolmaten. Appen laddas ner gratis från respektive appbutik. För mer information om appen: www.dinskolmat.se. Med appen kan du och ditt barn ge feedback till skolköket genom att tala om hur maten var idag.

Goda matvanor ger god hälsa

God hälsa ger bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv. I våra förskole- och skolkök serveras näringsriktig mat, från grunden tillagad på plats, ofta med ekologiska och närproducerade råvaror. Det kallar vi en investering i framtiden.

Lunchrasten är också en viktig lektion

I skolan lär man sig läsa, skriva och räkna rätt. I Säters förskolor och skolor vill vi också lära barnen att äta rätt, att äta hälsosamt. Vi menar att det är en förutsättning för kunskapsinhämtning och ett livslångt lärande.

Riktlinjer

Riktlinjer för mat och måltider är en del i barn- och utbildningsnämndens arbetet för att leva upp till de övergripande målen i folkhälsoplanen, antagen av kommunfullmäktige:

  • att stimulera till goda matvanor i förskola, skola och äldreomsorg
  • ökad eller bibehållen konsumtion av ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade livsmedel
  • att minska andelen barn med övervikt och fetma
  • att sprida kunskap om goda matvanor

Specialkost

Viktigt om specialkost – du behöver lämna intyg

Specialkost är viktig för barn som behöver det för att må bra, eller har behov av det på grund av religiösa eller etiska skäl. För att barnens behov ska ligga till grund för vilken kost och vilka mängder som tillagas, kommer du behöva lämna in ett intyg inför höstterminen.

Olika sorters intyg

  • Har ditt barn behov av specialkost på grund av medicinska skäl eller på grund av en neuropsykiatrisk diagnos ska du lämna in ett läkarintyg, samt fylla i den medföljande blanketten. Läkarintyget måste vara mindre än ett år gammalt. Det ska vara undertecknat av en legitimerad läkare eller dietist.
  • Har ditt barn behov av specialkost på grund av religiösa eller etiska skäl ska du lämna in ett intyg där du som vårdnadshavare skriver under/tar ansvar för dessa skäl. Fyll i den medföljande blanketten.
  • Vegetarisk kost kräver endast att du som vårdnadshavare skriver fyller i och skickar in medföljande blankett.

Elever som får specialkost förväntas äta av den. Äter eleven av den ordinarie maten kommer kostenheten att kontakta vårdnadshavare.

När ditt barn är hemma från förskolan/skolan

När ditt barn inte ska vara i förskolan/skolan på grund av sjukdom eller ledighet, är det viktigt att du meddelar förskola/skola detta, så att vi inte lagar onödig mat. Meddela också när barnet är tillbaka i förskolan/skolan, så att vi kan laga mat till hen.

När ditt barn ska byta skola

När ditt barn flyttar till annan förskola/skola är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att lämna in blankett och intyg till den nya skolan.

Ändrad kost

Om ditt barn har behov av förändrad kost senare in på skolåret, kom ihåg att lämna in de nya uppgifterna till skolan.

Senaste dag för att lämna blankett och eventuellt intyg

Skicka blankett och eventuellt intyg så att vi har det senast två veckor innan skolstart eller start på fritids efter sommarledighet. Samma sak ska göras inför varje höststart. Adressen står på blanketten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter