Ersättning till kommunala och fristående verksamheter

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Josefina Olerås
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Faktura sänds till:
Säters kommun
Ref 15 IKE (för- och grundskola)
Ref 15 SGY (gymnasieskola)
Box 7
783 21 Säter