Ersättning till kommunala och fristående verksamheter

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Faktura sänds  i första hand som e-faktura:

Organisationsnummer är SE2120002247
GLN-nummer är 7362120002245

Det är viktigt att ange beställarens referenskod i fakturans fält för Er referens. Referenskoden består av två siffror följt av ett antal bokstäver.

I andra hand som pappersfaktura till:

Säters kommun
Ref 15 IKE (för- och grundskola)
Ref 15 SGY (gymnasieskola)
Box 7
783 21 Säter