Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Praktisk information om vår verksamhet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Anmälan
Anmälan till ämnesundervisning sker digitalt på anmälningsblankett på hemsidan. Du kan också kontakta oss för att få en blankett med post.
Antagningsbesked
Antagningsbesked skickas per brev när eleven får plats på valt ämne.
Avgift per termin
Ämneskurs              700 kr
Ämneskurs grupp   400 kr
Syskonavgift            200 kr     Om flera syskon går i Kulturskolan debiteras lägre avgift från syskon nummer 2.
Biämne                    100 kr     Extra ämne
Hyra av instrument  200 kr     Vi hyr ut blåsinstrument (ej blockflöjt), stråkinstrument och klockspel/bordsxylofon.
Full avgift debiteras efter 4 lektionstillfällen
Lektioner
Undervisning sker enskilt eller i grupp beroende på ämnesval. Lektionstid är 20 minuter för enskild elev eller 30-60 minuter för grupp.
Lektionstiden är en överenskommelse mellan målsman, skolan och ämnesläraren.
Du är garanterad minst 24 lektionstillfällen per läsår med din lärare. Egen frånvaro berättigar inte till extra lektion.
Avanmälan
Avanmälan ska göras av målsman per telefon eller mail.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close