Praktisk information om Kulturskolan

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Anmälan

Du anmäler dig till en eller flera ämneskurser via vår E-tjänst för Kulturskolan. Du kan också kontakta oss för att få en blankett med post. Du får gärna anmäla dig till fler ämnen.

Antagningsbesked

Antagning sker löpande under läsåret och besked får du via vår E-tjänst eller per brev när plats finns på valt ämne. Observera att vi inte skickar bekräftelse på inkommen anmälan om du anmäler dig på annat sätt än via vår E-tjänst.

Om det inte finns plats på vald ämneskurs läggs ansökan in i vårt kösystem som sorteras efter ämne och anmälningsdatum. När plats finns meddelas detta via e-tjänsten eller brev.

Lektioner

Undervisning sker enskilt eller i grupp beroende på ämnesval. Lektionstid är 20-30 minuter för enskild elev eller 30-60 minuter för grupp.
Lektionstiden är en överenskommelse mellan vårdnadshavare och ämnesläraren.
Eleven är garanterad minst 24 lektionstillfällen per läsår med din lärare. Om du själv/ditt barn är frånvarande från lektioner får du inte extra lektioner.

Avgift per termin

Ämneskurs                  700 kr

Ämneskurs grupp       400 kr

Syskonavgift                200 kr         (syskon debiteras lägre avgift)

Biämne                         100 kr          extra ämneskurs

Hyra av instrument     200 kr        Vi hyr ut stråk- och blåsinstrument (ej blockflöjt) och  bordsxylofon.

Full avgift debiteras efter 4 lektionstillfällen

Avanmälan

När elev slutar ska du som är vårdnadshavare avanmäla via Kulturskolans E-tjänst  per telefon eller E-post.