Praktisk information om vår verksamhet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

Anmälan

Anmälan till ämneskurs sker digitalt på anmälningsblankett på hemsidan. Du kan också kontakta oss för att få en blankett med post. Du får gärna anmäla dig på fler ämnen.

Antagningsbesked

Antagning sker löpande under läsåret och besked skickas per brev när eleven får plats på valt ämne. Observera att vi inte skickar bekräftelse på inkommen anmälan.

Om det inte finns plats på vald ämneskurs läggs ansökan in i vårt kösystem som sorteras efter ämne och anmälningsdatum. När plats finns meddelas detta per brev.

Lektioner

Undervisning sker enskilt eller i grupp beroende på ämnesval. Lektionstid är 20-30 minuter för enskild elev eller 30-60 minuter för grupp.
Lektionstiden är en överenskommelse mellan målsman och ämnesläraren.
Du är garanterad minst 24 lektionstillfällen per läsår med din lärare. Egen frånvaro berättigar inte till extra lektion.

Avgift per termin

Ämneskurs                        700 kr
Ämneskurs grupp            400 kr
Syskonavgift                     200 kr     Syskon debiteras lägre avgift.
Biämne                              100 kr      Extra ämneskurs
Hyra av instrument        200 kr      Vi hyr ut blåsinstrument (ej blockflöjt), stråkinstrument och bordsxylofon.
Musikverkstad 1-3          400 kr
Full avgift debiteras efter 4 lektionstillfällen

Avanmälan

När elev slutar ska avanmälan göras av målsman per telefon eller mail.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter