Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Praktisk information om vår verksamhet

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Förvaltningschef
Ulf Månsson
0225-552 01

Biträdande förvaltningschef
Per Wikström
0225-551 78

Ekonom
Henry Surakka
0225-552 02

Förvaltningsassistent/Utredare
Anki Gustafsson
0225-551 99 (telefontid 9-12)

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

Utvecklare/utredare
Göran Garmo
0225-551 76

Utvecklare/utredare
Viktoria Robertsson
0225-554 40

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Avgift per termin

Ämneskurs              700 kr
Ämneskurs grupp   400 kr
Syskonavgift            200 kr        Om flera syskon går i Kulturskolan debiteras lägre avgift från syskon nummer 2.
Biämne                    100 kr         Extra ämne
Hyra av instrument  200 kr     Vi hyr ut blåsinstrument (ej blockflöjt), stråkinstrument och klockspel/bordsxylofon.
Full avgift debiteras efter 4 lektionstillfällen

Anmälan

Anmälan till ämnesundervisning sker digitalt på anmälningsblankett på hemsidan. Du kan också kontakta oss för att få en blankett med post. Du får gärna anmäla dig på fler ämnen.

Antagningsbesked

Antagning sker löpande under läsåret och besked skickas per brev när eleven får plats på valt ämne.

Om det inte finns plats på valt ämne läggs ansökan in i vårt kösystem som sorteras efter ämne och anmälningsdatum. När plats finns meddelas detta per brev.

Avanmälan

När elev slutar ska avanmälan göras av målsman per telefon eller mail.

Lektioner

Undervisning sker enskilt eller i grupp beroende på ämnesval. Lektionstid är 20 minuter för enskild elev eller 30-60 minuter för grupp.
Lektionstiden är en överenskommelse mellan målsman och ämnesläraren.
Du är garanterad minst 24 lektionstillfällen per läsår med din lärare. Egen frånvaro berättigar inte till extra lektion.

Våra verkstäder

Tack vare utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd kan vi erbjuda gruppundervisning i några av våra ämnen, s.k. verkstäder. Verksamheten är avgiftsfri och ligger i anslutning till skolans slut och startar när tillräckligt många elever anmält sig.  Anmälan sker på ordinarie anmälningsblankett.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close