Lämna synpunkter och klaga

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Förvaltningschef
Tobias Mårtensson
0225-552 04

Biträdande förvaltningschef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Stefan Forsmark
0225-552 01

Ekonom
Henry Surakka
0225-552 02

Förvaltningsassistent/Utredare
Josefina Olerås
0225-551 99

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

Utvecklare/utredare
Göran Garmo
0225-551 76

Viktoria Robertsson
0225-554 40

Bemanning
Josefine Bäck
0225-554 18


Tack för ditt meddelande.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Synpunkter och klagomål via webben

Du kan skicka in klagomål, beröm och idéer kring förskola och skola här på webbplatsen.

Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Personlig kontakt

1. Kontakta ansvarig lärare/förskolepedagog eller mentor/klassföreståndare

vänd dig till ansvarig lärare/förskolepedagog eller mentor/klassföreståndare om:

 • du inte är nöjd med det stöd skolan/förskolan ger
 • du upplever svårigheter i skolarbetet
 • ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering
 • du har andra synpunkter på vår verksamhet.

Även kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kan vara till hjälp. Kontaktuppgifter finns på skolans webbplats.

2. Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd, som du önskar av läraren eller mentorn/klassföreståndaren, kan du ta kontakt med biträdande rektor eller rektor. På skolans webbplats finns kontaktuppgifter till skolledarna.

Så här arbetar vi vid anmälan om kränkning eller annan diskriminerande behandling.

3. Kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen

Om du fortfarande inte är nöjd, så kan du lämna synpunkter och klagomål skriftligt till Barn- och utbildningsförvaltningen, genom formuläret här nedan.

Offentlighetsprincipen gäller när du kontaktar Säters kommun. Det innebär att all skriftlig kontakt registreras som allmän handling. Alla handlingar sekretessprövas innan de lämnas ut.

Du kan lämna synpunkter och klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling måste du lämna namn och kontaktuppgifter.

Synpunkter - klagomål förskola och skola

 •  
 •  
 •  
 •  
   
 •  
 •  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter