Lämna synpunkter och klaga

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Personlig kontakt

1. Kontakta ansvarig lärare/förskolepedagog eller mentor/klassföreståndare

vänd dig till ansvarig lärare/förskolepedagog eller mentor/klassföreståndare om:

  • du inte är nöjd med det stöd skolan/förskolan ger
  • du upplever svårigheter i skolarbetet
  • ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering
  • du har andra synpunkter på vår verksamhet.

Även kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kan vara till hjälp. Kontaktuppgifter finns på skolans webbplats.

2. Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd, som du önskar av läraren eller mentorn/klassföreståndaren, kan du ta kontakt med biträdande rektor eller rektor. På skolans webbplats finns kontaktuppgifter till skolledarna.

Så här arbetar vi vid anmälan om kränkning eller annan diskriminerande behandling.

3. Kontakta Barn- och utbildningssektorn

Om du fortfarande inte är nöjd, så kan du lämna synpunkter och klagomål via e-tjänsten  ”Lämna synpunkter, klagomål, beröm eller ställ en fråga till Säters kommun”