Teater

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Josefina Olerås
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

TEATERBYRÅN  åk 1-6  Kungsgårdsskolan

Innehåll: Vi arbetar med gestaltning, utvecklar vårat scenspråk och skapar olika karaktärer med hjälp av vår fantasi. Fokus ligger på teaterlust, etablering, lek och improvisation. Varje termin arbetar vi mot en färdig föreställning som visas upp för publik.

Dag: Måndag

Tid: 15 – 16.30

Lokal: Kungsgårdsskolans gymnastiksal

TEATERLUST  åk 7 – uppåt

Innehåll: En teatergrupp för alla! Tillsammans utforskar vi teaterns värld genom improvisation och gestaltning i helgrupp. Läsåret avslutas med föreställning som spelas in/spelas inför publik.

Dag: Onsdag

Tid:16.30 – 18.00

Lokal: Coriandergården

TEATERKÄLLAN åk 1-6   Stora Skedvi skola

Innehåll: Vi arbetar med gestaltning, scenspråk, samarbete i grupp och skapar olika karaktärer med hjälp av vår fantasi. Fokus ligger på teaterlust, lek, improvisation och aktivt medskapande i den kreativa processen. Varje termin arbetar vi mot en färdig föreställning som visas upp för publik.

Dag: Tisdag

Tid: 14.30 – 16.00

Lokal: Skäve arena

TEATERAPORNA  åk 1-6   Enbacka skola

Innehåll: Vi arbetar med gestaltning, scenspråk, samarbete i grupp och skapar olika karaktärer med hjälp av vår fantasi. Fokus ligger på teaterlust, lek, improvisation och aktivt medskapande i den kreativa processen. Varje termin arbetar vi mot en färdig föreställning som visas upp för publik.

Dag: Torsdag

Tid:  14.30 – 16.00

Lokal: musiksalen