Fritidshem

Kontaktinformation

Säter kundtjänst

Telefon: 0225-550 00

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.15

E-post: kundtjanst@sater.se

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter

Öppettider: Måndag–fredag klockan 08.00–12.00, 13.00-16.00. (stängt röda dagar)

 


Tack för ditt meddelande.

Fritidshemmet ska göra det möjligt för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera.

Fritidshem erbjuds till barn i åldern 6–13 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år, eller vårterminen i årskurs 6.
Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler i skolan och är integrerad i skolans verksamhet och välkomnar barnen före och efter den ordinarie skoldagen.

Verksamheten är ett komplement till skolan och erbjuder eleverna en meningsfull fritid.

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

Ansökan om plats

Alla barn som går i förskola (ej allmän förskola 15 timmar per vecka) skrivs automatiskt över till fritidshemmet när sommarens sammanslagningsperiod är över.
Mer information om årets sammanslagning publiceras vid ett senare tillfälle på kommunens webbplats.

Ni som inte haft förskoleplats eller har allmän förskola (15 timmar per vecka) behöver ansöka om plats i fritidshemmet om ni har behov av detta.

Du ansöker om plats via e-tjänsten Ansök om barnomsorg eller med blankett.

Uppsägning av plats

Har ditt barn i dag förskoleplats och inte behöver, eller har rätt till fritidshemsplats, måste du säga upp platsen i god tid innan höstterminens start.

Du säger upp platsen via vår  e-tjänst (kräver att du loggar in med e-legitimation) eller med blankett.

Uppsägningstiden för fritidshemsplatsen är en månad från och med att uppsägningen har kommit till barn- och utbildningssektorn.

Öppettider

Fritidshemmen är öppna helgfria måndagar – fredagar från kl. 06.00 och fram till skolstart och öppnar igen efter skoldagen och håller öppet efter behov fram till kl. 18.00. Under skollov och ferier är fritidshemmen öppna mellan kl. 06.00–18.00.

Fritidshemmen har stängt fem dagar per läsår för fortbildning av personalen eller planering/utvärdering. De föräldrar som inte kan ordna omsorgen på annat sätt, erbjuds tillfällig placering under dessa dagar. Placering kan ske vid annat fritidshem än barnets ordinarie vid dessa dagar.

Frågor
Frågor kring verksamheten besvaras av personalen eller rektor för ditt barns fritidshem.