Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Fritidshem

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-552 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Fritidshemmet ska göra det möjligt för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera.

Fritidshem erbjuds till barn i åldern 6 – 13 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler i skolan och är integrerad i skolans verksamhet och välkomnar barnen före och efter den ordinarie skoldagen.

Verksamheten är ett komplement till skolan och erbjuder eleverna en meningsfull fritid.

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

Ansökan om plats

Alla barn som går i förskola skrivs automatiskt över till fritidshemmet.

Ni som inte haft förskoleplats behöver ansöka om plats i fritidshemmet om ni har behov av detta.

Du ansöker om plats via e-tjänsten Ansök om barnomsorg eller med blankett.

Uppsägning av plats

Har ditt barn i dag förskoleplats och inte behöver, eller har rätt till fritidshemsplats måste du säga upp platsen i god tid innan höstterminens start.

Du säger upp platsen via vår  e-tjänst (kräver att du loggar in med e-legitimation) eller med blankett.

Uppsägningstiden för fritidshemsplatsen är en månad från och med att uppsägningen har kommit till barn- och utbildningsförvaltningen.

Öppettider

Fritidshemmen är öppna helgfria måndagar – fredagar från 06:00 och fram till skolstart och öppnar igen efter skoldagen och håller öppet efter behov fram till 18:00. Under skollov/ferier är fritidshemmen öppna mellan 06:00 – 18:00.

Fritidshemmen har stängt fyra dagar per läsår för fortbildning av personalen eller planering/utvärdering. De föräldrar som inte kan ordna omsorgen på annat sätt, erbjuds tillfällig placering under dessa dagar. Placering kan ske vid annat fritidshem än barnets ordinarie vid dessa dagar.

Fritidshemmen är under 2019-2020 stängda följande datum

  • 7 januari 2019
  • 20 maj 2019
  • 16 augusti 2019
  • 30 september 2019
  • 7 januari 2020

Frågor
Frågor kring verksamheten besvaras av personalen eller rektor för ditt barns fritidshem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close