Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Fritidshem

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Fritidshem erbjuds till barn i åldern 6 – 13 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler i skolan och är integrerad i skolans verksamhet.

Ansökan om plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten eller med blankett.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för fritidshemsplats är en månad från och med att den skriftliga uppsägningen har kommit till barn- och utbildningsförvaltningen.

Öppettider

Fritidshemmen är öppna helgfria måndagar – fredagar från 06:30 och fram till skolstart och öppnar igen efter skoldagen och håller öppet efter behov fram till 18:00. Under skollov/ferier är fritidshemmen öppna mellan 06:30 – 18:00.

Fritidshemmen har stängt fyra dagar per läsår för fortbildning av personalen eller planering/utvärdering. De föräldrar som inte kan ordna omsorgen på annat sätt, erbjuds tillfällig placering under dessa dagar. Placering kan ske vid annat fritidshem än barnets ordinarie vid dessa dagar.

Läsåret 2017/2018 är fritidshemmen stängda följande datum

  • 14 augusti 2017
  • 30 oktober 2017
  • 8 januari 2018
  • 16 maj 2018

Ferieplats

För de skolbarn som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats.

  • barn som tidigare varit inskrivna i fritidshem och som har behov av barnomsorg endast på loven erbjuds ferieplats till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år
  • plats erbjuds vid det fritidshem där barnet tidigare haft sin placering
  • platserna är avsedda att täcka barnets faktiska omsorgsbehov
  • platsen kostar 50 kr/anmäld närvarodag, debiteras halvårsvis i efterskott.

Anmälan
Anmälan sker genom att på blanketten för uppsägning av fritidshemsplats notera att man vill ha ferieplats. Abonnemanget upphör 1 maj. Föräldrar som önskar förlänga abonnemanget måste anmäla detta under april månad till barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 0225-551 99 eller via mail bun@sater.se.

Anmälan om närvaro skall göras direkt till fritidshemmet minst en månad i förväg när det gäller längre lov, t.ex. jullov. För övriga lov t.ex. studiedagar görs anmälan minst två veckor innan så att personalen kan anpassa verksamheten till barnantalet.
Omsorgsbehovet under sommaren anmäls senast den 1 maj.

Frågor
Frågor kring verksamheten besvaras av personalen eller rektor för ditt barns fritidshem.