Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Elevhälsa

Kontaktinformation

Besöksadress: Nya sjukhusvägen 4

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

I Säters skolor finns tillgång till skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog, tal, språk- och hörselpedagog och skolläkare.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Elevhälsoteamen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close