Specialpedagog

Kontaktinformation

Besöksadress: Nya sjukhusvägen 4


Tack för ditt meddelande.

Ibland räcker inte den vanliga pedagogiken till. Då hjälper specialpedagogen på förskolan och skolan barn/elever, pedagoger och rektor för att hitta olika sätt att ta bort de hinder som gör att elever har svårt att klara sin utbildning.

Specialpedagogen

  • är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt kollegor och andra berörda yrkesutövare.
  • genomför pedagogiska utredningar och analyserar barnets/elevens svårigheter.
  • deltar i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram i  samverkan mellan skola och hem för att stödja barn/elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer.
  • genomför uppföljning och utvärdering samt deltar i ledningen av förskolans och skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla barn och ungdomar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter