Ledighetspolicy

Kontaktinformation

E-post: klockarskolan@edu.sater.se

Expedition: 0225-552 05

Besöksadress: Klockaregatan 2, 783 32 Säter

Frånvaro? Ledighetsansökan? Rutiner? Logga in i programmen Skola24 (schema, frånvaro, ledighet) och Unikum (info. till aktuella elever och vårdnadshavare, kontaktuppgifter, kunskapsbedömningar) via E-tjänster på Säters kommuns hemsida (välj webbsida före app även från mobilen för att ta del av all information).


Tack för ditt meddelande.

Varje dag i skolan är viktig – både ur ett socialt och ett kunskapsmässigt perspektiv.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro, ansöker om ledigt och hjälper i dialog med elev och mentor till att bevaka elevens närvaro och ev. frånvaroregistreringar i programmet Skola24 i förebyggande perspektiv. Välj att logga in via webbsidan före app även från mobilen för att ta del av all information. Notera att programmet skickar automatiskt ETT meddelande per dag till vårdnadshavare vid dagens FÖRSTA registrering av frånvaro och ev. justering av frånvaro syns ej i appen utan endast via webbsidan liksom fler frånvaroregistreringar under dagen.

Ledighet beviljas i undantagsfall, dels för att inte försvåra elevens förutsättningar att lyckas med sin skolgång, dels för att eleven ska få ta del av den garanterade undervisningstiden.

Vi är medvetna om att upplevelsen som en resa kan ge kan vara minst lika inspirerande och lärorik som tiden i skolan, men av erfarenhet innebär det tyvärr många gånger också ett mycket tufft merarbete för eleven när det ska arbeta sig tillbaka in i sin vardag.

Mentorsteamet kan bevilja enstaka dagar (högst tre tillfällen under läsåret) för aktiviteter som inte elev/vårdnadshavare kan styra över (ex. läkarbesök, begravning och uppkörningstid för körkort, men inte klipptid, shopping, körlektioner och semester).

Vi uppmuntrar en aktiv fritid och vet att det kan innebära att man behöver vara ledig/sluta tidigare för t.ex. en CUP, men även där finns en gräns då oftast samma lektioner/ämnen drabbas under ett läsår.

Längre ledighet som båda vårdnadshavare står bakom beslutas av rektor i dialog med mentorsteam och undervisande lärare. Generellt sett beviljas inte semesterresor eller ledighet vid religiösa högtider, men om det föreligger särskilda omständigheter och vi hunnit lära känna eleven så att vi kan bedöma dess skolgång kan undantag göras.

Ansökan om ledighet kan göras via programmet Skola24 senast 14 dagar i förväg  och rektor får först ansökan då båda vårdnadshavare tillstyrkt ansökan. Vid ansökan med kortare varsel mejlar vårdnadshavare rektor (per.sandberg@edu.sater.se och mentor). Ev. frånvaro under tid som inte blivit beviljad kommer att bli registrerad som oanmäld frånvaro i Skola 24, vilket bevakas av mentorsteamet.

Med förhoppning om förståelse för att hög närvaro i skolan är en avgörande faktor för att lyckas med sitt skolarbete.