Frånvaro och ledighet

Kontaktinformation

Klockarskolan

E-post: klockarskolan@edu.sater.se

Telefon Expedition: 0225-552 05

Besöksadress: Klockaregatan 2, 783 32 Säter

Frånvaro i appen Unikum Familj eller på sater.skola24.se

Mentorsteamet: 
Mattias 0225-553 69 (7C, 8D, 9D)
Jonas 0225-553 62 (7B, 8C)
Elise 0225-556 72 (7A, 8F)
Göran 0225-553 60 (8A, 9B)
Tina 0225-556 74 (7F, 8B, 9A)
Sara Z. 0225-556 73 (7D, 9C)
Sven 0225-555 40 (6-9E)


Tack för ditt meddelande.

Varje dag i skolan är viktig – både ur ett socialt och ett kunskapsmässigt perspektiv.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro via appen Unikum Familj (del av dag/heldag) eller via Skola24 (del av dag/heldag, närvaroöversikt, ledighetsansökan).

Både elev och vårdnadshavare har tillgång till programmet och kan ta del av informationen. Vid dagens första lektion med  frånvaro (både anmäld och oanmäld) skickas automatiskt ett meddelande till vårdnadshavare för kännedom.

Ledighet beviljas i undantagsfall, dels för att inte försvåra elevens förutsättningar att lyckas med sin skolgång, dels för att eleven ska få ta del av den garanterade undervisningstiden.

Vi är medvetna om att upplevelsen som en resa kan ge kan vara minst lika inspirerande och lärorik som tiden i skolan, men av erfarenhet innebär det tyvärr många gånger också ett mycket tufft merarbete för eleven när den ska arbeta sig tillbaka in i sin vardag.

Mentorsteamet kan bevilja enstaka dagar (högst tre tillfällen under läsåret) för aktiviteter som inte elev/vårdnadshavare kan styra över (ex. läkarbesök, begravning och uppkörningstid för körkort, men inte klipptid, shopping, körlektioner och semester).

Vi uppmuntrar en aktiv fritid och vet att det kan innebära att man behöver vara ledig/sluta tidigare för till exempel en cup, men även där finns en gräns då oftast samma lektioner/ämnen drabbas under ett läsår.

Längre ledighet där båda vårdnadshavare skrivit under beslutas av rektor i dialog med mentorsteam och undervisande lärare. Generellt sett beviljas inte semesterresor eller ledighet vid religiösa högtider, men om det föreligger särskilda omständigheter och vi hunnit lära känna eleven så att vi kan bedöma dess skolgång, kan undantag göras.

Ansökan om ledighet görs via programmet Skola24. Eventuell frånvaro under tid som inte blivit beviljad kommer att bli registrerad som oanmäld frånvaro i Skola 24, vilket bevakas av mentorsteamet.

Med förhoppning om förståelse för att hög närvaro i skolan är en avgörande faktor för att lyckas med sitt skolarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter