Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ledigheter och frånvaro

Kontaktinformation

Klockarskolan

E-post: klockarskolan@edu.sater.se

Telefon Expedition: 0225-55 205

Besöksadress: Klockaregatan 2

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Varje dag i skolan är viktig – både ur ett socialt och ett kunskapsmässigt perspektiv. Ledighet beviljas i undantagsfall, dels för att inte försvåra barnets förutsättningar att lyckas med sin skolgång, dels för att barnet ska få ta del av den garanterade undervisningstiden.

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls av vårdnadshavare. Heldagar på grund av sjukdom via InfoMentor. Enstaka lektioner (exempelvis läkarbesök) via telefonsvarare (0225-55 221).

Uppge vem som anmäler, elevens namn och klass, eventuell orsak och uppskattad tid på frånvaron.

Om frånvaron blir längre än man uppgett, kontakta skolan igen.

Klockarskolans syn på ledigheter

Mentor kan bevilja enstaka dagar (högst tre tillfällen under läsåret) för aktiviteter som inte elev/vårdnadshavare kan styra över (ex. läkarbesök, begravning och uppkörningstid för körkort, men inte klipptid, shopping, körlektioner och semester).

Vi uppmuntrar en aktiv fritid och vet att det kan innebära att man behöver vara ledig/sluta tidigare för till exempel en cup, men även där finns en gräns då oftast samma lektioner/ämnen drabbas under ett läsår. Längre ledighet där båda vårdnadshavare skrivit under beslutas av rektor i dialog med undervisande lärare.

Generellt sett beviljas inte semesterresor eller ledighet vid religiösa högtider, men om det föreligger särskilda omständigheter och vi hunnit lära känna barnet så att vi kan bedöma dess skolgång, kan undantag göras.

Besked om beslut på en ledighetsansökan skickas hem (eleven får originalet, mentor och expeditionen behåller en varsin kopia). Expeditionen registrerar ledigheten i InfoMentor så snart ett beslut tagits. Eventuell frånvaro under tid som inte blivit beviljad kommer att bli registrerad som oanmäld frånvaro i InfoMentor, vilket bevakas av mentor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close