Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ledigheter och frånvaro

Kontaktinformation

Klockarskolan

E-post: klockarskolan@edu.sater.se

Telefon Expedition: 0225-552 05

Besöksadress: Klockaregatan 2

Frånvaro till mentorsteamet på 0225-552 21, eller direkt till ansvarig mentor (ca 7.45-16.00).

Sara 0225-553 69, 070-813 74 69 (7CD, 8A)
Andy 0225-553 62, 070-293 22 62 (7C, 9D)
Elise 0225-556 72, 070-293 94 72 (8B, 9C)
Göran 0225-553 60, 070-814 70 01 (7B, 9A)
Jessica 0225-556 73, 070-283 32 37 (7A, 8F)
Maja 0225-556 74, 070-810 35 74 (8CD, 9B)

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Varje dag i skolan är viktig – både ur ett socialt och ett kunskapsmässigt perspektiv.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro till mentorsteamet (0225-552 21), vilka registrerar frånvaron, bevakar närvaro och följer upp oklar/stor frånvaro i programmet Skola 24.

Elev och vårdnadshavare har också tillgång till programmet och kan ta del av informationen. Vid dagens första lektion med oklar frånvaro skickas automatiskt ett sms till vårdnadshavare för kännedom.

Ledighet beviljas i undantagsfall, dels för att inte försvåra barnets förutsättningar att lyckas med sin skolgång, dels för att barnet ska få ta del av den garanterade undervisningstiden.

Vi är medvetna om att upplevelsen som en resa kan ge kan vara minst lika inspirerande och lärorik som tiden i skolan, men av erfarenhet innebär det tyvärr många gånger också ett mycket tufft merarbete för barnet när det ska arbeta sig tillbaka in i sin vardag.

Mentorsteamet kan bevilja enstaka dagar (högst tre tillfällen under läsåret) för aktiviteter som inte elev/vårdnadshavare kan styra över (ex. läkarbesök, begravning och uppkörningstid för körkort, men inte klipptid, shopping, körlektioner och semester).

Vi uppmuntrar en aktiv fritid och vet att det kan innebära att man behöver vara ledig/sluta tidigare för t.ex. en cup, men även där finns en gräns då oftast samma lektioner/ämnen drabbas under ett läsår.

Längre ledighet där båda vårdnadshavare skrivit under beslutas av rektor i dialog med mentorsteam och undervisande lärare. Generellt sett beviljas inte semesterresor eller ledighet vid religiösa högtider, men om det föreligger särskilda omständigheter och vi hunnit lära känna barnet så att vi kan bedöma dess skolgång, kan undantag göras.

Besked om beslut på en ledighetsansökan skickas hem av expeditionen (eleven får originalet, mentorsteamet en kopia). Mentorsteamet registrerar ledigheten i Skola 24 så snart ett beslut tagits. Ev. frånvaro under tid som inte blivit beviljad kommer att bli registrerad som oanmäld frånvaro i Skola 24, vilket bevakas av mentorsteamet.

Med förhoppning om förståelse för att hög närvaro i skolan är en avgörande faktor för att lyckas med sitt skolarbete.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close